Facebook Pixel Code

MUP da objavi Nacrt akcionog plana za poglavlje 24

Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.

Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.

Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.

Ovaj dokument navodi prioritete Vlade za borbu protiv organizovanog kriminala, droga, trgovine ljudima, terorizma, upravljanje granicama i migracijama i druge teme od značaja za bezbednost građana i građanki. Od njegove uspešne primene u velikoj meri zavisi napredak Srbije u evropskim integracijama. Nedopustivo je da MUP kao ministarstvo nadležno za njegovu izradu ne uključi OCD, profesionalna udruženja, medije, građane i ostale zainteresovane strane u taj proces.

Tražimo da MUP dostavi Nacrt na uvid javnosti i omogući slanje predloga od najranije faze njegove izrade.

Odlaganje uključivanja OCD u proces izrade ovog dokumenta u suprotnosti je sa principom aktivnog učešća građanskog društva u svim fazama procesa donošenja propisa. Ovo načelo predstavlja jedno od osnovnih načela evropskog upravljanja javnim poslovima i podrazumeva uključivanje OCD počevši od planiranja izrade nekog propisa, preko izbora regulatornih instrumenata i izrade propisa, do praćenja primene propisa u cilju vrednovanja njegove svrsishodnosti.

Takođe, pozivamo MUP da javnosti učini dostupnim prateću dokumentaciju za izradu Akcionog plana za poglavlje 24.

MUP i sva druga ministarstva treba da se postupe u skladu sa primerom Ministarstva pravde, koje je na svojoj stranici učinilo dostupnim: prevod Izveštaja sa skrininga, prvi i drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23, izveštaj o uključenosti građanskog društva i metodologiju procene troškova. Verujemo da je dostupnost ovih dokumenta građanima Srbije neophodna u cilju veće otvorenosti pristupnih pregovora i razumevanja procesa pristupanja EU.

Vlada treba da obezbedi da sva ministarstva dosledno omoguće učešće građanskog društva u procesu pregovora sa EU i brižljivo razmatranje svih komentara koji imaju za cilj ostvarivanje napretka Srbije u procesu pristupanja EU. 

Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi primene.

Pozivamo sve organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, akademsku zajednicu i druge građane i građanke zainteresovane za pristupanje Srbije EU da se pridruže ovoj inicijativi slanjem mejla na adresu office@bezbednost.org

Organizacije potpisnice:

1. Beogradski centar za bezbednosnu politiku – BCBP, član koalicije prEUgovor, koordinator Radne grupe za poglavlje 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj unijii, vodeća organizacija SEKO za oblast pravde i unutrašnjih poslova.

2. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, član Kuće ljudskih prava i demokratije, koordinator Radne grupe za poglavlje 23 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji.

3. Evropski pokret u Srbiji – EPUS

4. Građanske inicijative – GIčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

5. Transparentnost Srbija – TSčlan koalicije prEUgovor

6. Fond za humanitarno pravo – FHP

7. Centar za istraživačko novinarstvo Srbije – CINS, član koalicije prEUgovor

8. Link plus

9. Beogradski centar za ljudska prava – BCHRčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

10. Odbor za ljudska prava Niš – CHRIN

11. Odbor za ljudska prava Leskovac – CHRLE

12. Partneri za demokratske promene – Partneri Srbija

13. Centar za evroatlantske studije – CEAS

14. Centar za praktičnu politiku – PCčlan Kuće ljudskih prava i demokratije

15. Praxis

16. Grupa 484član koalicije prEUgovor

17. ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima, član koalicije prEUgovor

18. Beogradski fond za političku izuzetnost – BFPE

19. Centar za primenjene evropske studije – CPESčlan koalicije prEUgovor

20. SHARE Fondacija

21. Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila – CZA

22. Centar za razvoj građanskog društva PROTECTA

23. BIBIJA – Romski ženski centar

24. Udruženje Narodni parlament Leskovac

25. Viktimološko društvo Srbije – VDS

26. Novosadska novinarska škola – NNŠ

27. Bečejsko udruženje mladih – BUM

28. Toplički centar za demokratiju i ljudska prava

29. Resurs centar Majdanpek

30. Udruženje Info centar Brus

31. Evropska Vojvodina

32. Udruženje poljoprivrednika za ruralmi razvoj Deliblatske peščare

33. Lokalna agenda 21 za Kostolac opštinu

34. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda 

35. Udruženje Sveti Spas

36. Udruženje građana Zajedno zajedno

37. Udruženje Dijalog, Valjevo

38. Društvo protiv korupcije, Zrenjanin

39. Autonomni ženski centar – AŽC, član koalicije prEUgovor

40. Biro za društvena istraživanja BIRODI

41. Centar za razvoj neprofitnog sektora – CRNPS

42. Beogradska otvorena škola, inicijativa Progovori o pregovorima

43. Centra za istrazivanje, transparentnost i odgovornost – CRTA

44. Peščanik

– See more at: http://www.bezbednost.org/Saopstenja/5666/MUP-da-objavi-Nacrt-akcionog-plana-za-poglavlje.shtml#sthash.JCAbq4UK.dpuf

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top