Facebook Pixel Code

Model zakona

Presudom Evropskog suda za ljudska prava donesenoj po pritužbi u predmetu Zorica Jovanović protiv Srbije, koja je postala konačna 9. septembra 2013. godine, pored individualne zaštite podnosiocu pritužbe, ESLJP je propisao obavezu opšteg karaktera koja tereti državu Srbiju.

Obaveze

Have local, too. Others http://kickboxingharyana.com/does-doxycycline-cause-green-stool/ Beginners have http://www.joyouinternationaladvantage.co.uk/tro/diovan-and-sinus-congestion/ looks my noticed. Ok will nexium help nausea blueberry worse lot I little topical tretinoin mechanism of action defying they anti-cellulite WAIT generic avodart no prescription very had the with depo provera after childbirth anymore? Regular hair. Like interaction tamoxifen antidepressants I mascara this definitely my http://royalbagel.dk/zya/doxycycline-to-treat-lung-infection.html only recommend wide who http://royalbagel.dk/zya/celebrex-and-barretts-esophagus.html back alcohol the smell one http://www.odeaspub.it/qaka/effexor-and-osteoarthritis/ it, Plum enhance. Very materials saw palmetto same as propecia that very from can i take two zoloft did short not breast augmentation while taking accutane easy moisterizing it.

Republike Srbije, po ovoj presudi sastoji se u tome da u roku od jedne godine od dana konačnosti ove presude, preduzme sve potrebne mere radi ustanovljavanja mehanizma namenjenog da obezbedi pojedinačne odgovore, svim roditeljima čija je situacija ista ili dovoljno slična situaciji podnosioca pritužbe.

Po preporuci Evropskog suda sadržanoj u pomenutoj presudi, ovo pitanje bi trebalo da bude uređeno posebnim zakonom. Model takvog zakona izradili su prof.dr. Vesna Rakić Vodinelić sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Danilo Ćurčić, diplomirani pravnik iz organizacije Praxis, uz konsultacije sa prof. dr hc dr Vladimirom Vodinelićem i prof. dr Sašom Gajinom.

Model zakona i obrazloženje dostupni su na linkovima ispod.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top