Facebook Pixel Code

Mišljenje EK o prijavi Srbije za članstvo u EU – deo koji se odnosi na trgovinu ljudima

Izvod iz:

RADNI DOKUMENT KOMISIJE

ANALITIČKI IZVEŠTAJ

Prateći dokument

SAOPŠTENJE KOMISIJE EVROPSKOM PARLAMENTU I SAVETU

Mišljenje Komisije o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji

{COM(2011) 668}

12.10.2011.


„(…) Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima 2009. godine i o zaštiti dece od seksualne eksploatacije i seksualnog iskorištavanja 2010. godine. Strategija borbe protiv trgovine ljudima je usvojena 2006. god. a Akcioni plan za njeno sprovođenje 2009. Kapaciteti policije u ovoj oblasti su generalno dobro razvijeni. U cilju bolje koordinacije aktivnosti protiv trgovine ljudima, vlada je osnovala Savet ministara, a ministar unutrašnjih poslova je postavljen za koordinatora u ovoj oblasti. Republički tim, koji se sastoji od predstavnika vladinih, nevladinih i međunarodnih organizacija, postoji od 2003.godine. Ipak, Srbija je i dalje zemlja porekla, tranzita i destinacije za žrtve trgovine ljudima. Potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se osigurala potpuna primena politka u ovoj oblasti; poseban mehanizam za praćenje još nije uspostavljen.  Potrebno je ažurirati Strategiju i Akcioni plan kako bi se bolje odgovorilo na postojeće trendove i kako bi se poboljšala saradnja policije i sudstva. Potrebna je bolja zaštita žrtava, što podrazumeva  obezbeđivanje pomoći ili skloništa i reintegraciju, vodeći računa o polu i starosti konkretne žrtve.  Saradnja sa civilnim društvom i podrška organizacijama koje su aktivne u ovoj oblasti treba unaprediti.

Prevod ASTRA

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top