Facebook Pixel Code

Memorandum o razumevanju potpisan izmedju Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju Republičkog javnog tužilaštva Republike Srbije i NVO ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima održana je danas, 13.09, u 10:30h, u postorijama beogradske Pravosudne akademije. Ambasada Francuske u Srbiji je partner u uspostavljanju ove saradnje.

Memorandum o razumevanju potpisale su republička javna tužiteljka, gospođa Zagorka Dolovac i predsednica NVO ASTRA, gospođa Marija Anđelković. Potpisivanju su prisustvovali ambasador Francuske, njegova ekscelencija gospodin François-Xavier Deniau, kao partner memoranduma, šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, gospodin Vincent Degert, zvanice iz diplomatskog kora, državnih institucija, civilnog društva i međunarodnih organizacija. „Veoma se radujem što su Tužilaštvo  i  NVO ASTRA odlučili da ozvaniče saradnju kako bi povećali efikasnost u radu i unapredili zaštitu žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima“, rekao je o zaključenom sporazumu prvi čovek ambasade Francuske u našoj zemlji.

Republička javna tužiteljka, Zagoka Dolovac zahvalila se ambasadi Francuske na pruženoj podršsci i obećala da će srpsko tužilaštvo nastaviti da bude partner svih institucija i organizacija koje se bore protiv trgovine ljudima. Obrativši  se zvanicama, predsednica ASTRE istakla je da je ovo prvi sporazum koji se potpisuje između jedne nevladine organizacije i pravosudnog organa u Srbiji, naglasivši  da je „zaključenje ovog memoranduma značajan korak napred za Republiku Srbiju ne samo u saradnji sa civilnim sektorom, već i u uspostavljanju međusektorske saradnje svih aktera koji su uključeni u suzbijanje trgovine ljudima i brigu o žrtvama ovog krivičnog dela“. Uz nadu da će drugi akteri slediti primer ASTRE i srpskog  tužilaštva, na ceremoniji je istaknuto da jedino ovakav sveobuhvatan pristup može da doprinese unapređenju položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku i na taj način obezbedi njihovu bolju zaštitu, kao i efikasnije otkrivanje i krivično gonjenje počinilaca ovog teškog krivičnog dela.

O značaju ovog sporazuma izjasnio se i šef Delegacije Evropske Unije u Srbiji, gospodin Vincent Degert. On je izrazio svest o problemima vezanim za problem trgovine ljudima koji su aktuelni u našoj zemlji. „Jako je važno da se Srbija kao kandidat za članstvo u EU zalaže za borbu protiv trgovine, ali i da se to zalaganje pokaže u radu – kroz broj presuda i težinu kazni dosuđenih počiniocima“, zaključio je gospodin Degert.

Republičko javno tužilaštvo i NVO ASTRA obavezali su se na zajednički rad u oblastima prikupljanja podataka i razmene informacija u predmetima trgovine ljudima, prevencije ovog krivičnog dela i unapređenja prava žrtava trgovine ljudima. Osnovni ciljevi saradnje ASTRE i tužilaštva su poboljšanje kvaliteta usluga namenjenim žrtvama trgovina ljudima i poštovanja njihovih prava, te osnaživanje sistemskih mera i unapređivanje operativnih  procedura koje se odnose na suzbijanje fenomena trgovine ljudima.

Ostvarivanje ove saradnje olakšaće generisanje podataka o krivičnim prijavama koje se odnose na ovo delo i sudskih procesa vezanih za trgovinu ljudima, pa će javnost imati uvid u adekvatnost procesuiranja, uz jasniju sliku o dimenzijama ovog problema kod nas.

Potpisnici sporazuma uvereni su da će međusobnom saradnjom uspeti da doprinesu rešavanju brojnih problema koji su sputavali rad pravosudnih organa na slučajevima trgovine ljudima. Osim na poboljšanju položaja i zaštite prava žrtava na sudu, važno je raditi i na porastu efikasnosti sudskih procesa, doslednom krivičnom gonjenju i izricanju adekvatnih kazni za počinioce, te upoznavanju svih zaposlenih u pravosudnim organima sa specifičnostima problema trgovine ljudima. Upravo zato, jedna od aktivnosti koje će u skladu sa potpisanim dokumentom organizovati NVO ASTRA jeste obuka o problemu trgovine  ljudima koju će  u novembru mesecu pohađati tužioci iz cele zemlje.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top