Facebook Pixel Code

Međunarodni dan prava seksualnih radnika, 3.mart

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima je učestvovala na press konferenciji Udruženje građana „Sloboda prava” povodom 3. marta Međunarodnog dana prava seksualnih radnica i radnika. Cilj konferencije je bio da se skrene pažnja javnosti na jako loše stanje prava seksualnih radnika/ca u Srbiji i na činjenicu da zakonska rešenja ne doprinose poboljšanju njihovih prava. Na konferenciji su govorili predstavnici druženja „Sloboda prava“, Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ i ASTRE. Govornici i govornice su izrazili neslaganje sa najnovijim izmenama Zakona o javnom redu i miru, prema kome su kazne za seksualne radnike i radnice povećane i uvedeno je kažnjavanje klijenata za pružene usluge. Takođe, pozivajući se na ljudska prava zagarantovana Deklaracijom Ujedinjenih Nacija o ljudskim pravima svi učesnici smatraju da zabrana seks rada predstavlja najgrublje kršenje ljudskih prava i narušava pravo svakog pojedinca na rad i slobodan izbor zaposlenja. Pod parolama „Seks rad je rad“, „Stop nasilju“ prisutni su apelovali na državne institucije da zaštite prava seksualnih radnika i radnica kako zbog loših zakonskih rešenja ne bi dolazilo do porasta nasilja prema ovoj stigmatizovanoj grupi u društvu.

Scroll to Top