Facebook Pixel Code

Međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu“

U Narodnoj skupštini je 18. maja održana međunarodna radionica „Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu, u saradnji sa fondacijom „Human Trafficking“ iz Velike Britanije. Na radionici su učesnici imali priliku da čuju iskustvo članova parlamenta po pitanju problema trgovine ljudima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Rumunije, Velike Britanije i Srbije, kao i o parlamentarnim strukturama u borbi protiv trgovine ljudima. Takođe, predstavnice ASTRE i Atine su predstavile trenutne poteškoće i probleme u ovoj oblasti, i predložile buduće korake u cilju uspostavljanja bolje saradnje između članova parlamenta i organizacija civilnog društva.

 

Scroll to Top