Facebook Pixel Code

Međunarodna konferencija na temu jačanje uloge OCD u implementaciji i praćenju Lanzarote konvencije

Strazbur, 8−9. april, 2019. – Savet Evrope je u Strazburu organizovao međunarodnu konferenciju sa ciljem jačanja uloge organizacija civilnog društva u prevenciji i borbi protiv seksualne eksploatacije i seksualnog zlostavlljanja dece. Konferencija, u kojoj je učestvovala i aktivistkinja ASTRE, okupila je preko 35 predstavnika nevladinih organizacija posvećenih zaštiti prava deteta, borbi protiv trgovine decom, kao i borbi protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece. Od predstavnika organizacija 18 zemalja članica Saveta Evrope sastanku su prisustvovali i predstavnici dve zemlje koje još uvek nisu potpisale Konvenciju Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe. Predstavnici nevladinih organizacija su imali prilike da diskutuju o pružanju zaštite deci žrtvama trgovine ljudima, procesuiranju počinilaca ove vrste krivičnih dela nad decom, podizanju svesti o ovom problemu, kao i istraživanju načina na koje civilno društvo može dodatno da se uključi u proces implementacije i praćenja Lanzarote konvencije. Zaključak i važna poruka sa konferencije je da civilno društvo, a pre svega nevladine organizacije, imaju presudnu ulogu u prevenciji i borbi protiv seksualne eksploatacije i zlostavljanja dece. Takođe, imajući u vidu njihovu ekspertizu i iskustvo na terenu, njihovo učešće u mehanizmu praćenja Lanzarote konvencije je jedna od ključnih prednosti ove konvencije i trebalo bi ga dodatno podsticati.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top