Facebook Pixel Code

Make it Work!

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima sprovodi

Projekat Make it Work! – borba protiv trgovine i ekspolatacije radnika

 

PARTNERI U PROJEKTU

Društvo KLJUČ iz Slovenije i Partnerstvo za Društveni Razvoj (PSD) iz Hrvatske

 

OPIS PROJEKTA

Projekat podiže svest o EU standardima i (postojećoj) praksi u oblasti prava radnika i pokušava na taj način da umanji rizik da oni postanu žrtve trgovine ljudima i eksploatacije.

Projekat se obraća se civilnom društvu, unijama sindikata, državnim telima i opštoj javnosti u korist radnika.

Aktivnosti u okviru projekta uključuju istraživanje i analizu situacije o ovoj temi u Srbiji, zatim istraživanje i širenje najboljih srodnih praksi EU, i nastavak funkcionisanja SOS telefona za žrtve trgovine ljudima i eksploatacije u oblasti rada.

 

Očekivani rezultati uključuju:

1) Unapređenje znanja o pitanju trgovine radnicima i izradu nacrta o predlozima za razvoj politike u ovoj oblasti

2) Dalje jačanje partnerstva između civilnog društva, unija sindikata i njihovih EU pandana kroz zajednički rad i pisanje brošure o sigurnom zapošljavanju, a čija su ciljna grupa radnici iz Srbije

3) Sprovedenu kampanju podizanja svesti javnosti u Srbiji o opasnostima trgovine ljudima i pružanje informacija opštoj populaciji

Predložen projekat ima direktnu sinergiju sa sledećim EU dokumentima:

– Direktiva Saveta Evropske Unije protiv trgovine ljudskim bićima (2010)

– Direktiva Saveta 2004/81/EC od 29. Aprila, 2004 o dozvoli boravka koja se izdaje državljanima/državljankama trećih zemalja koji/koje su žrtve trgovine ljudskim bićima

– Saopštenje Komisije Evropskom Parlamentu i Akcioni plan o maloletnicima bez pratnje Saveta (6/5/2010 – COM (2010) 213)

Eksploatacija rada i trgovina ljudima – rezultati ispitivanja javnog mnjenja

Eksploatacija rada i trgovina ljudima

Zaključci konferencije o radnoj eksploataciji, Beograd, 1-2. mart 2012

Brošura o radnoj eksploataciji

TRGOVINA LJUDIMA U SVRHU RADNE EKSPLOATACIJE – Izazovi za zemlje Zapadnog Balkana nasuprot globalnim trendovima (analiza)

TV spot

Poster

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top