Facebook Pixel Code

Konferencija „Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled“ u Kući ljudskih prava i demokratije

Centar za prava deteta u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta i organizacijom ASTRA, održao je  konferenciju namenjenu udruženjima građana i medijima “Prava deteta u Srbiji – Preporuke UN Komiteta za prava deteta i Univerzalni periodični pregled”, 25. septembra 2017. godine.

Konferenciju su u Kući ljudskih prava i demokratije otvorile Tanja Srećković ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Slađana Radulović iz Centra za prava deteta.

Marija Petrović ispred Centra za prava deteta je prisutnima predstavila odabrana Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama, kao i mere koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se ostvarivanje prava deteta u Republici Srbiji unapredilo. Radovan Cicvarić iz Užičkog centra za prava deteta i Ivana Radović ispred ASTRE – Akcije protiv trgovine ljudima, ukazali su na značaj dobijenih preporuka u oblasti obrazovanja i zaštite dece žrtava trgovine ljudima.

Prisutnima je podeljena i publikacija „Prava deteta u Srbiji – Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta sa preporukama“ pripremljena u okviru pomenutog projekta u nameri da se što većem broju udruženja građana i medija približe Zaključna zapažanja UN Komiteta za prava deteta.

Takođe, na konferenciji je predstavljen i prilog udruženja građana s aspekta ostvarivanja prava deteta koji je pripremljen za 29. sesiju Trećeg ciklusa univerzalnog periodičnog pregleda za Republiku Srbiju. Sonja  Tošković iz Beogradskog centra za ljudska prava je u vezi sa tim posebno istakla izazove u ostvarivanju prava dece  migranata, tražioca azila i izbeglica u Republici Srbiji.

Završni deo konferencije bio je posvećen diskutovanju o dobijenim preporukama, predlozima udruženja građana za njihovo ostvarivanje i mogućim daljim pravcima delovanja.

Scroll to Top