Facebook Pixel Code

Konferencija „Položaj žrtve u krivičnom postupku u Srbiji“

Predstavnica ASTRE je 26. aprila u sklopu konferencije „Položaj žrtve u krivičnom postupku u Srbiji“, imala priliku da govori o rezultatima pravne analize o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima tokom 2016. godine. Konferenciju je organizovala organizacija YUCOM u sklopu projekta Balkanskog fonda za demokratiju (BTD). Završna konferencija ovog projekta je imala za cilj da približi javnosti probleme sa kojima se žrtve izvršenja krivičnih dela u Srbiji susreću tokom sudskog postupka i na koji način taj postupak utiče na njihov oporavak i reintegraciju.

YUCOM je izradio pravnu analizu o postojećim zakonskim odredbama koje se odnose na pitanja zaštite žrtava u okviru krivičnog postupka. Analiza je otkrila sve nedostatke u zaštiti žrtava i obuhvatila primere loše prakse u Srbiji.

 

Scroll to Top