Facebook Pixel Code

Konferencija − PRIZNAJTE, POŠTUJTE I OSTVARUJTE PRAVA žrtava trgovine i eksploatacije

Open Gate / La Strada Makedonija i La Strada International od januara 2018−decembra 2020. godine, sprovode projekat „Prepoznaj, poštuj, ostvaruj prava“ u Republici Severnoj Makedoniji, u cilju jačanja građanskog aktivizma i izgradnje kapaciteta organizacija civilnog društva u Severna Makedonija.

U okviru ovog projekta 24. i 25. septembra održana je onlajn konferencija kroz tri tematska veb-seminara namenjena organizacijama civilnog društva. Svrha konferencije je povezivanje organizacija civilnog društva iz Severne Makedonije sa evropskim i međunarodnim mrežama i društvenim pokretima kako bi se ojačala njihova sposobnost zagovaranja, praćenja, analize i opšteg umrežavanja. Eksperti iz raznih mreža, građanskih pokreta i drugih organizacija civilnog društva bili su glavni govornici na konferenciji, a sve sa ciljem razmene dobrih iskustava i praksi.

Drugog dana konferencije na panelu “Pristup pravdi za žrtve krivičnih dela” govorila je i direktorka ASTRE Marija Anđelković, koja se osvrnula na položaj žrtava u srpskom pravosudnom sistemu i pristup kompenzaciji.

Dodata vrednost događaja je izgradnja kapaciteta i jačanje partnerstava između organizacija civilnog društva na nacionalnom i evropskom nivou.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top