Facebook Pixel Code

KONAČNI REZULTATI Javnog poziva za dostavljanje predloga projekata

ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima objavljuje KONAČNE REZULTATE javnog poziva za dostavljanje predloga projekata (konkursa) za lokalne organizacije civilnog društva na temu Prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji u okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“, Ref. no. 2019/412-892, podržanog od strane Evropske unije.

Na javni poziv se prijavilo ukupno (16) organizacija civilnog društva. Nakon utvrđenog roka (31.10.2020) stigla je još jedna prijava i nije uzeta u obzir na razmatranje. Svih 16 prijava koje su ušle u proces evaluacije, odgovorile su na temu, ciljeve i očekivane rezultate konkursa sa relevantnim predlozima, u odgovarajućem trajanju i zadatom finansijskom okviru. Evaluaciona komisija vodila se kriterijumima istaknutim u pozivu, kao i o opštem cilju projekta, geografskoj rasprostanjenosti predloga, obuhvatu i dostupnosti resursa.
Tročlana komisija ASTRE evaluirala je pristigle prijave i na osnovu ranije objavljenih kriterijuma javnog poziva sačinila sledeću konačnu rang listu odobrenih projekata:

Nakon objavljivanja konačne rang liste odobrenih projekata, decembra 2020. biće sklopljeni ugovori sa organizacijama čiji su projekti odabrani.

U Beogradu,
15. decembra, 2020.
ASTRA Tim

  • Konačne rezultate javnog poziva možete skinuti OVDE.
Scroll to Top