Facebook Pixel Code

Koalicija organizacija civilnog društva “prEUgovor” predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u ključnim poglavljima pregovora sa EU

Koalicija “prEUgovor” predstavila je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika koje se tiču poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (sloboda, bezbednost i pravda) na konferenciji za medije održanoj u Beogradu, 1. oktobra 2013. godine.

Glavna tema tom prilikom bili su uslovi koje Vlada Srbije treba da ispuni kako bi omogućila javnost procesa pregovora sa EU. U teme koje su otvorili predstavnici koalicije ubrajaju se sistemska borba protiv korupcije, veza između organizovanog kriminala i politike, trgovina ljudima, problem migracija i azila, kao i zaštita ljudskih prava, posebno pripadnika ranjivih grupa.

Tri glavne poruke koje su sadržane u izveštaju koalicije PrEUgovor su sledeće:

1. Transparentnost procesa pristupanja. Glavni zahtev pred Vladom je da obezbedi javnost procesa pregovora

2. U borbi protiv korupcije treba obezbediti sistemsku borbu protiv korupcije zasnovanu na podeli vlasti i vladavine prava.

3. Neophodno je obezbediti poštovanje ljudskih prava, a naročito pripadnika ugroženih grupa jer je njihov pristup pravima i dalje u značajnoj meri otežan. Veća pažnja mora biti posvećena primeni zakona i međunarodnih obaveza u ovoj oblasti.

“prEUgovor” je prva koalicija organizacija civilnog društva formirana sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije EU, sa akcentom na poglavljima 23 (pravosuđe i osnovnaljudskaprava) i 24 (sloboda, bezbednost, pravda). Misija koalicije je da predlaže mere za unapređenje stanja u oblastima koje su teme pregovora, koristeći proces EU integracija za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji Srbije.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top