Facebook Pixel Code

„SPREČIMO, ZAŠTITIMO, NADOKNADIMO“ (2014)

Nova ASTRINA kampanja „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo“ ima za cilj da predstavi problem pristupa pravu na kompenzaciju žrtvama trgovine ljudima u regionu i različite modele putem kojih je regulisano ovo pravo. Kampanja, koja je deo projekta Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! podrazumeva niz aktivnosti, koji prikazuju probleme kroz koje prolazi žrtva nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima. Kampanja je usmerena na podizanje svesti javnosti, ali i podsticanje svih nadležnih institucija na aktivniji i efikasniji pristup pravu žrtava trgovine ljudima, kao i na pravo kompenzacije.

Sprovođenjem kampanje „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo“ želimo da široj javnosti približimo pravo nadoknade za žrtve trgovine ljudima i načine za njegovo ostvarivanje. S obzirom na to da je do 2015. godine zabeležen samo jedan slučaj nadoknade štete osobi koja je identifikovana kao žrtva trgovine ljudima, potrebno je apelovati na nadležne institucije da omoguće brže i efikasnije ostvarivanje ovog prava u sudskom postupku.

Za potrebe kampanje, napravljen je i dizajniran novi deo veb sajta koji se fokusira na problem pristupa pravu kompenzacije za žrtve trgovine ljudima – https://www.astra.rs/balkans-act-now . Sajt je upotpunjen materijalima i primerima različitih modela putem kojih je regulisano pravo kompenzacije u zemljama u regionu. Na sajtu se mogu pronaći informacije i statistički podaci o trgovini ljudima u regionu, o pravu na kompenzaciju i zakonske okvire kojima je ovo pravo regulisano, kao i informacije o evropskom projektu u sklopu kojeg se ova kampanja sprovodi.

Animirani TV spot ukratko prikazuje potencijalnu situaciju trgovine ljudima, kao i situaciju u kojoj se žrtva nalazi nakon izlaska iz trgovine ljudima. Predstavljeni su problemi sa kojima se žrtva suočava, kao i nedostaci pravnog sistema koji bi trebalo žrtvu da podrže i omoguće joj osvarivanje njenih prava. TV spot je emitovan na nekoliko televizijskih kanala, lokalnog, regionalnog i nacionalnog karaktera, kao što su: RTS1, RTV Vojvodina, RTV Kikinda, RTV Kuršumlija, MTV Srbija, MTV Hrvatska, MTV Slovenija.

Sprecimo – Zaštitimo (Download)

Lifleti i posteri su štampani u tiražu od oko 2000 primeraka i kreirani s sa ciljem da se relevantnim akterima, institucijama detaljnije objasne problemi pristupa pravima žrtava trgovine ljudima.

Kampanju podržava Evropska unija.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top