Facebook Pixel Code

KAMPANJA SAVE THE CHILDREN “SPASIMO DECU OD TRGOVINE LJUDIMA” 2005

Organizacija Save the Children, uz podršku Britanske ambasade u Beogradu, pokrenula je kampanju “Spasimo decu od trgovine ljudima”. To je ujedno i poziv na zajedničku akciju i uključivanje svih službi koje su odgovorne za zaštitu dece. Glavna aktivnost kampanje, uz spotove, plakate i brošure, biće i istraživanje o faktorima rizika koji dovode do trgovine decom, kao i treninzi i obuke u Raškom i Jablaničkom okrugu. Zamisao je da se tokom ove obuke stvaraju timovi na opštinskom nivou, koji će onda biti i nosioci aktivnosti, kampanje i razmene informacija. Na početku kampanje skrenuće se pažnja na najmladje – decu do 5 godina, a u kasnijoj fazi na najčešće žrtve trgovine – devojčice uzrasta od 15 do 18 godina.

Putem ASTRA SOS telefona, u periodu mart 2002 – januar 2004. godine, 10% od ukupnog broja identifikovanih žrtava trgovine ljudima su bila deca. U 2004. godini, taj broj se popeo na čak 56%. Od početka rada SOS telefona do decembra 2005. godine, od ukupno 186 identifikovanih žrtava, 30% su bila deca. Prema podacima Skloništa za žrtve trgovine ljudima, u njemu je od početka 2002. godine do decembra 2005. godine zbrinuto 37 dece, od kojih je 22 državljana Srbije i Crne Gore. Treba istaći da je 14 dece bilo žrtva trgovine u cilju radne eksploatacije i sklapanja braka, a njih 23 je bilo seksualno eksploatisano.

Medijski sponzori:

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top