Facebook Pixel Code

Kampanja „Jedna priča – dva ishoda“

Lansiranje kampanje „Jedna priča – dva ishoda“ koja poziva evropske vlade da obezbede žrtvama trgovine ljudima prava koja im garantuje međunarodno pravo

Na Međunarodni dan ljudskih prava, La Strada International NVO Platforma Zajedno protiv trgovine ljudima, lansira kampanju „Jedna priča – dva ishoda“. Cilj kampanje je da se skrene pažnja da loša iskustva žrtava trgovine ljudima po njihovom izlasku iz lanca eksploatacije mogu imati dvojak ishod. Hoće li dobiti priliku za uspešan oporavak i reintegraciju zavisi od toga da li će ostvariti pristup pravima koja im garantuje međunaodno zakonodavstvo. Iako je Srbija ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima, u praksi se i dalje susrećemo sa slučajevima u kojima žrtvama ovog oblika nisu zaštićena sva prava, poput prava na nadoknadu štete, ne kažnjavanje, besplatnu pravnu podršku, bezbednost, privremeni boravak i dr.

Anina priča
Kampanja „Jedna priča – dva ishoda“ opisuje iskustvo Ane koja je bila surovo eksploatisana od strane njenog poslodavca. Jednog dana policija je napravila raciju mesta u kome je Ana bila držana, a ona je identifikovana kao žrtva trgovine ljudima. Ova priča konstruisana na osnovu autentičnih iskustava žrtava trgovine ljudima ilustruje negativne posledice nepoštovanja prava žrtava nakon njenog izlaska iz situacije eksploatacije. Paralelno sa tim, pokazano je kakav bi kraj ova priča mogla da ima da je Ana ostvarila prava koja joj garantuje međunarodno pravo. Takođe, želimo da pokažemo da osobe koje su preživele trgovinu ljudima nisu bespomoćne žrtve, već ljudi koji uz odgovarajuću pomoć i podršku mogu savladati traumu i iznova sagraditi svoje živote. Celu priču možete pročitati klikom na sličicu na kraju teksta.

La Strada International NVO Platforma Zajedno protiv trgovine ljudima sastoji se od 19 evropskih organizacija: Rodne perspective (Belorusija), udruženja Anumus (Bugarska), La Strada Češka, Otvorena porta (Makedonija), La Strada Moldavija, CoMensha (Holandija), La Strada Poljska, La Strada Ukrajina, Udruženje mladih Azerbejdžanaca prijatelja Evrope (Azerbejdžan), Anti-Slavery International (Velika Britanija), ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima (Srbija), Hope Now (Danska), KOK (Nemačka), Lefo (Austrija), Living for Tomorrow (Estonija), Novi put (Bosna i Hercegovina), Pag-Asa (Belgija) i Proyecto Esperanza (Španija).

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top