Facebook Pixel Code

Javno predstavljanje Analize usluga za žrtve trgovine ljudima i prateće Brošure

Danas, 14. jula 2021, ASTRA je široj ekspertskoj javnosti predstavila svoje novo izdanje Analizu usluga zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji, i iz nje prosteklu Brošuru o uslugama za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima. Događaj se odigrao u prepodnevnim časovima u Hotelu Crown Plaza.

Uvodnu reč na predstavljanju imale/i su:

  1. Marija Anđelković, direktorka ASTRE
  2. Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima
  3. Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja

Uvodničar i uvodničarke su podsetile/o prisutne na značaj međusektorske saradnje, kao i na rezultate dosadašnje saradnje kako u delovanju povodom pojedinačnih slučajeva tako i na primeru zajedničkog uspostavljanja sistemskih rešenja, kao što su definisanje i primena standardnih operativnih procedura ili uspostavljenje instituta nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima. Aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević istakla je da je ova Analiza takođe dokaz ove uspešne saradnje. 

Nakon uvodne reči o genezi ovog izdanja, procesu sakupljanja podataka i glavnim nalazima govorila je Jasmina Krunić, koordinatorka za javne politike i razvoj NVO ASTRA. Prezentacija je bila organizovana je prema oblastima / sektorima kojima pripadaju službe podrške i zaštite žrtava trgovine ljudima: Službe socijalne zaštite: iz dva dela: (a) usluge specijalizovanih institucija i organizacija i (b) usluge drugih pružalaca socijalne zaštite (tj. onih koji nisu specijalizovani za pružanje usluga žrtvama trgovine ljudima), prava i usluge iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja, prava i usluge iz oblasti zapošljavanja i rada, prava i aktivnosti u oblasti obrazovanja, prava i usluge zaštite i podrške u sprovođenju zakona, i prava i usluge zaštite i podrške u pravosudnom sistemu.

Analiza i brošura (zasnovana na analizi) daju pregled rezultata istraživanja u kojem je više od 300 jedinica pružilo input – institucije i organizacije iz vladinog i nevladinog sektora, i predstavljaju prvi takav sveobuhvatan pregled usluga u Srbiji. ASTRA već godinama unazad ukazuje na potrebu boljeg informisanja (potencijalnih) žrtava trgovine ljudima o pravima i uslugama koje im se nude. Prilika za izradu detaljnog pregleda usluga koje u ovom momentu stoje na raspolaganju osobama koje su preživele trgovinu ljudima u Republici Srbiji, ukazala se u okviru projekta „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima”, podržanog od strane Evropske unije. Pored EU, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog takođe je podržalo ovu akciju, kroz sporazum sa bivšom Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom. Iako je ova Analiza realizovana s namerom da bude najpre informativna alatka potencijalnim i identifikovanim žrtvama trgovine ljudima, tokom izrade Analize ispostavilo se da njen obim, sadržina i preporuke, mogu unaprediti rad svih službi za pružanje usluga i pomoći (potencijalnim) žrtvama trgovine i srodnih krivičnih dela.

Analizu usluga zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima u Srbiji možete preuzeti OVDE.

Brošuru o uslugama za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima možete preuzeti OVDE.

Analiza će biti dostupna na srpskom jeziku u elektronskom i štampanom izdanju. Brošura za osobe u riziku i žrtve trgovine ljudima biće dostupna na srpskom, romskom i albanskom jeziku, u elektronskom i štampanom izdanju.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top