Facebook Pixel Code

Javni poziv za podnošenje prijava za poziciju SOS konsultantkinje/konsultanta

 • Poslodavac: ASTRA − Akcija protiv trgovine ljudima
 • Pozicija: Konsultantkinja/konsultanta saradnica/saradnik na programu direktne pomoći i SOS telefona za podršku žrtvama trgovine ljudima
 • Tip oglasa: Nacionalni
 • Lokacija: Beograd
 • Nivo pozicije: Član/ica tima za sprovođenje aktivnosti u okviru programa Direktna pomoć i SOS telefon za podršku žrtvama trgovine ljudima
 • Vrsta ugovora: Ugovor o radu na određeno vreme
 • Period: 1 godina
 • Datum objave oglasa: 02.07.2021.
 • Rok za podnošenje prijave: 27.07.2021, 23:59 (CET/CEST) 

 

ASTRA je osnovana 2000. godine i prva je koja je ukazala na problem trgovine ljudima u Srbiji. Kao lider na polju suzbijanja trgovine ljudima u našoj zemlji, od svog osnivanja ASTRA se ovim problemom bavi sveobuhvatno, tj. tretira različite oblike trgovine ljudima i različite kategorije žrtava – žene, decu i muškarce. Istovremeno deluje u oblasti prevencije, edukacije, podizanja javne svesti, pružanja direktne pomoći žrtvama, reintegracije, istraživanja i izveštavanja, javnog zastupanja na strateškom i operativnom nivou i podržava izgradnju funkcionalnog i efikasnog sistema za suzbijanje trgovine ljudima koji u potpunosti poštuje ljudska prava žrtava.

Obavezne kvalifikacije:

 • Diplomirani socijalni radnik/ca, psiholog/škinja, pedagog/škinja, i defektolog/škinja  
 • Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova socijalne zaštite
 • Minimum 3 godine iskustva u sistemu socijalne zašite
 • Iskustvo u radu sa vulnerabilnim grupama

Prednosti:

 • Iskustvo u upravljanju projektima
 • Iskustvo javnog prezentovanja na srpskom i engleskom jeziku
 • Statistička obrada I predstavljanje podataka
 • Vozačka dozvola B kategorije − aktivni vozač

Opis zaduženja:

 • Asistiranje koordinatorki programa u sprovođenju svih aktivnosti programa direktne pomoći
 • Vođenje administracije i redovno ažuriranje data baze
 • Uska saradnja sa članovima tima u okviru ispunjenja ciljeva programa
 • Razvoj individualnih planova zaštite i usluga
 • Sprovođenje i praćenje aktivnih predmeta i individualnih planova usluga
 • Kontinuiran rad sa klijentima
 • Procena potreba klijenata Programa direktne pomoći i SOS telefona
 • Putovanja u zemlji i inostranstvu po potrebi programa i projekata
 • Rad na terenu
 • Logistika i podrška istraživačkom radu u okviru ASTRE
 • Umrežavanje sa partnerskim organizacijama i institucijama
 • Upoznavanje novih članova sa procedurama rada Programa direktne pomoći i SOS telefona
 • Kreiranje informativno promotivnih materijala u saradnji sa ostalim članovima ASTRA tima
 • Predlaganje poboljšanja i razvijanja svih aspekata programa
 • Redovno prisustvo supervizijama i sastancima

Očekujemo:

 • Striktno pridržavanje procedura Programa direktne pomoći i SOS telefona
 • Efektivno angažovanje svih raspoloživih resursa u cilju sprovodjenje aktivnosti u okviru programa
 • Pedantno, pravovremeno i precizno zavođenje podataka u vezi sa svakim pojedinačnim predmetom
 • Istinsko interesovanje za humane ciljeve, kao i spremnost za rad u multikulturalnoj sredini
 • Visok nivo senzibiliteta za rad sa žrtavma i visok stepen profesionalizma u radu
 • Visoka sposobnost verbalne i pisane komunikacije na srpskom i engleskom jeziku
 • Sposobnost snalaženja u kriznim situacijama
 • Sposobnost rada u timu
 • Organizacione sposobnosti
 • Sposobnost donošenja odluka u hodu i u kratkom roku
 • Sposobnost aktivnog slušanja i empatije
 • Pedantnost i preciznost u radu sa dokumentacijom
 • Fleksibilnost u radu i u odnosu na radno vreme
 • Poznavanje rada na računaru

Nudimo:

 • Podršku u upoznavanju sa sistemom rada Direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima i procedurama rada SOS telefona
 • Stalnu superviziju
 • Rad u podsticajnom okruženju
 • Mogućnost razvoja drugih profesionalnih veština i znanja

Zainteresovane/i kandidatkinje i kandidati treba da dostave (1) Motivaciono pismo i (2) Biografiju/CV. Prijave slati na astra@astra.rs.

Prijave kandidatkinja/ta koje ne ispunjavaju navedene uslove neće biti razmatrane.

ASTRA će kontaktirati samo kandidatkinje/te koji uđu u uži krug izbora.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top