Facebook Pixel Code

JAVNI POZIV za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava u okviru projekta BAN III

Od januara 2018. godine ASTRA uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III − The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!, u okviru kojeg objavljuje ovaj poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava u vidu podgranta.

Projekat Balkans Act Now!! – BAN je regionalni projekat koji ASTRA, zajedno sa još pet partnerskih organizacija, sprovodi od 2014. godine. Cilj treće faze projekta, koji pored ASTRE, realizuju i Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS (BiH), Centar za ženska prava (Crna Gora), Center for Legal Civic Initiatives (CLCI, Albanija), Otvorena porta La strada (Severna Makedonija) i Holandski Helsinški Komitet, je: a) jačanje regionalne saradnje; b) na jačanje saradnje sa institucijama i institucionalno prilagođavanje i usvajanje Instrumenta za praćenje, koji će omogućiti objektivno i odgovorno praćenje kvaliteta usluga pomoći i zaštite žrtava trgovine ljudima, a sa ciljem izgradnje i jačanja kapaciteta postojećih i budućih kancelarija nacionalnog izvestioca o trgovini ljudima; i c) jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za praćenje i izveštavanje o sprovođenju politika u oblasti suzbijanja trgovine ljudima.

Više o postignućima prethodnih faza BAN projekta možete pronaći ovde.

Specifični cilj ovog poziva za dodelu pograntova je podrška jačanju participatorne demokratije u Srbiji i procesa evropskih integracija, kroz jačanje uticaja organizacija civilnog društva (OCD) na procese zaštite žrtava trgovine ljudima, kao i njihovog osnaživanja i jačanja kapaciteta za uspostavljanje efikasne saradnje sa relevantnim državnim institucijama. Dodeljeni podgrantovi će doprineti jačanju kapaciteta malih OCD za prikupljanje i analizu podataka u cilju izveštavanja i praćenja implementacije politika za suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, ali im i omogućiti da se direktno uključe u suzbijanje trgovine ljudima na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Sa tim ciljem ASTRA poziva zainteresovane OCD da podnesu predloge projekata koji se odnose na sistem prevencije i suzbijanja trgovine ljudima u jednoj od dve tematske celine:

I. Popis i analiza usluga socijalne zaštite dostupnih u lokalnim zajednicama

II. Mapiranje i analiza saradnje državnih institucija u lokalnim zajednicama

Ovim pozivom za podnošenje predloga projekata je predviđeno da se dodeli ukupan iznos u visini od 10.000€ organizacijama civilnog društva na području teritorije Republike Srbije. Iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte u okviru ovog javnog poziva će se kretati do maksimalnog iznosa od 2.500 €.

Planirani početak realizacije aktivnosti je septembar 2019. godine, dok je vremenski okvir sprovođenja projekta maksimalno 4 meseca.

Podnosioci predloga projekata svoj predlog i potrebnu dokumentaciju trebalo bi da dostave na sledeću adresu: astra@astra.rs, dok mejl mora biti naslovljen (Subject) na sledeći način: “BAN III: Aplikacija_(ime organizacije)”.

OBRAZAC ZA PRIJAVU i druge neophodne priloge možete naći ovde.
Dokumentaciju za dodatno infomisanje možete skinuti sa sledećeg linka.

Rok za podnošenje prijava je 2. septembar 2019. Prijem projektnih predloga biće vam potvrđen imejlom.

* * *

Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica oko projekne dokumentacije i načina prijavljivanja, možete nas kontaktirati do 9. avgusta 2019. slanjem pitanja na našu imejl adresu: astra@astra.rs. Molimo vas da imejl naslovite (Subject): “BAN III (naziv organizacije)_Pojašnjenje pitanja”.

Sva pitanja koja pristignu do 9. avgusta i njihovi odgovori biće objavljeni na našem sajtu (https://www.astra.rs/ ) najkasnije do 14. avgusta 2019. Na pitanja pristigla posle navedenog datuma, nećemo davati odgovore.

Spisak projektnih prijava koje su prošle finalnu selekciju i koje će biti finansirane u okviru ovog poziva biće objavljene na ASTRINOM sajtu nakon 8. septembra 2019.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top