Facebook Pixel Code

Javni poziv za kreiranje kampanje

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva
marketinške, PR i agencije za digitalni marketing da zajedničkim snagama, kreiramo kampanju u okviru projekta
„Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“
u cilju podizanja svesti i nivoa informisanosti o specifičnim pitanjima demokratije i ljudskih prava.

MI SMO:
Organizacija građanskog društva sa gotovo dve decenije iskustva u borbi protiv jednog od najgorih zločina današnjice – trgovine ljudima. Jedini u Srbiji vodimo licencirani SOS telefon za žrtve trgovine ljudima i osobe u riziku, pružamo direktnu pomoć i podršku žrtvama i njihovim porodicama; radimo istraživanja, pišemo izveštaje iz senke, skrećemo pažnju na važna pitanja i probleme u ovoj oblasti i ulažemo napore da trgovina ljudima bude prepoznata od strane svih ključnih aktera, da se žrtvama omogući adekvatna podrška, da se poštuju njihova prava i da što više osoba u riziku dobije pomoć na vreme i izbegne upadanje u lanac trgovine.

VI STE:
Agencija koja ima solidno iskustvo u razumevanju kompleksnih drušvenih tema i znanje i veštine da kreira i plasira poruke koje su precizne, jasne i postižu prethodno zacrtani cilj. Imate iskustva i dobre rezultate u sprovođenju nacionalnih kampanja, a poželjno je da poznajete okolnosti u kojima rade organizacije civilnog društva u Srbiji. Idealno je ako ste već sarađivali sa nekom. Imate tim koji ume da sluša klijenta, da uči o temama o kojima se u javnosti malo zna ili spekuliše, i umete da − koristeći znanja i iskustva klijenta − kreirate poruke, sadržaje i proizvode koji će ispuniti cilj kampanje.

ZAJEDNO činimo tim koji će kreirati kampanju sa ciljem da se:

(1) Poboljša informisanost osoba izloženih riziku od trgovine ljudima, posebno žena i devojčica, žrtava ili potencijalnih žrtava seksualne eksploatacije, kako bi se osnažile da prepoznaju pretnju trgovine ljudima, razumele problem, zaštitile se i ostvarile svoja prava;
(2) Unapredi efikasnost, odgovornost i vidljivost organizacija civilnog društva koje se bave prevencijom i borbom protiv trgovine ljudima i radne eksploatacije.

Detaljan opis aktivnosti i zadataka koji će se obavljati u okviru kampanje predstavljeni su u dokumentaciji koja je sastavni deo ovog poziva. Kompletan dosije tenderskog postupka možete pronaći u OVDE.

1. Uputstva ponuđačima

2. Nacrt Ugovora sa aneksima:
a. Opšti uslovi za finansirane ugovore o uslugama
b. Reference
c. Organizacija i metodologija
d. CV agencije/Portfolio i reference
e. Budžet
f. Obrasci i druga relevantna dokumenta – Pravna lica iz (LEF) i Obrazac za finansijsku identifikaciju (FIF)

3. Motivaciono pismo (slobodan format)

Molimo pročitajte i Uputstva za ponuđače da biste pravilno ispunili ponudu. Detalje o tenderskim procedurama potražite u Praktičnom vodiču za ugovorne procedure za spoljne akcije Evropske komisije i njegovim aneksima, koji se mogu preuzeti sa sledeće veb-lokacije: https://ec.europa.eu/europaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practial-guide-prag.en.

Pošaljite nam svoj predlog e-mailom, redovnom poštom ili dostavite lično do 13. aprila 2020. godine na sledeće adrese: astra@astra.rs ili ASTRA, Terazije 6, 11000 Beograd, Republika Srbija.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja i nedoumica, prosledite nam ih na hp@astra.rs do 2. aprila, a odgovore možete očekivati najkasnije 6. aprila.

Pristigle prijave ocenjuje odbor za evaluaciju, koji čine tri predstavnice ASTRE. Ocena prijave donosi se na osnovu iskustva ponuđača i ponuđene cene usluge, koristeći princip „najbolja vrednost za novac“ (utvrđuje se procenom tehničkog kvaliteta prijave u odnosu na ponuđenu cenu razmerom 80/20).

Svi kandidati biće obavešteni o odluci do 27. aprila 2020. godine.

Radujemo se vašoj prijavi.

Srdačno!

ASTRA tim

#staysafe&apply

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top