Facebook Pixel Code

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA

ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima raspisuje JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA PROJEKATA (KONKURS) za lokalne organizacije civilnog društva na temu prevencije i borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji, u okviru projekta Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima (EuropeAid/162620/DD/ACT/RS, Ref. no. 2019/412-892).

Rok za podnošenje predloga projekata: 31. oktobar 2020. do 16.00h.

O PROJEKTU:  Projekat „Unapređenje prostora i mogućnosti za borbu protiv trgovine ljudima“ direktno odgovara na težnju Evropske unije ka poštovanju demokratskih principa i postavljanju smernica za obezbeđivanje povoljnog okruženja za civilno društvo u Srbiji, te okuplja organizacije civilnog društva da se zajednički zalažu protiv smanjenja prostora za delovanje i utiču na sve učestalije negativne stavove Vlade prema svom radu. Projektom želimo da reagujemo na smanjenje prostora za organizacije koje se bore protiv trgovine ljudima i pospešimo očuvanje sposobnosti OCD da i dalje pružaju direktne usluge i podršku osobama u riziku da postanu žrtve i već postojećim žrtvama trgovine ljudima.

O POZIVU: Ovim pozivom predviđena je finansijska podrška formalno ustanovljenim organizacijama civilnog društva (OCD) koje se bave suzbijanjem trgovine ljudima i njenih uzroka.

Osnovni cilj ovog poziva za podnošenje predloga za projekte je: Jačanje kapaciteta i sposobnosti organizacija civilnog društva širom zemlje u borbi protiv trgovine ljudima (posebno žena i devojčica koje su žrtve seksualne eksploatacije), kao i unapređenje saradnje u suprotstavljanju smanjenju građanskog, demokratskog prostora za delovanje civilnog društva.

Posebni ciljevi:

  • Obezbeđivanje direktne podrške žrtvama i osobama u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, posebno ženama i devojčicama;
  • Podrška unapređenju koordinacije, saradnje i komplementarnosti između organizacija civilnog duštva i jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju efektivne i efikasne podrške žrtvama i osobama u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima, posebno žena i devojčica;
  • Podizanje svesti o osnovnoj ulozi organizacija civilnog društva (OCD) u srpskom društvu i doprinos suprotstavljaju neprekidnog smanjenja prostora za građansko delovanje.

Rezultati koji treba da budu ostvareni:

  • Podrška za najmanje 5 OCD (čije su rukovoditeljke žene u bar 50% slučajeva) u sprovođenju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima i poboljšanju situacije u zemlji, posebno za žene, mlade, predstavnike/ce manjina i drugih osetljivih grupa;
  • Podrška za najmanje 10.000 žrtava i osoba u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima;
  • Uspostavljanje jakih veza i saradnje između OCD i Lokalnih koordinacionih timova za borbu protiv trgovine ljudima u Preševu, Vranju, Novom Pazaru, Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Subotici, Leskovcu i Kraljevu;
  • # inicijativa i kampanja na lokalnom nivou koje se suprotstavljaju smanjenju prostora za građansko delovanje.

Ukupan iznos koji je dostupan na osnovu ovog poziva za podnošenje predloga projekta je 100.000 evra. ASTRA zadržava pravo da ne dodeli sva dostupna sredstva ako prijave nisu ispunile zadate kriterijume. Svaki grant podnet u okviru poziva za predlog projekta mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih vrednosti: najmanja vrednost − 10.000 EUR, najviša vrednost 20.000 EUR. Grant mora da pokrije sve prihvatljive troškove aktivnosti.

Više o uslovima konkursa, potencijalnim (prihvatljivim) aktivnostima, neprihvatljivim aktivnostima, mestima odvijanja aktivnosti, načinima pripreme dokumentacije i podnošenja prijave, kriterijumina evaluacije pogledajte u dokumentu POZIVA.

Dodatne informacije možete naći na ovom linku.

Dokumentaciju za podnošenje prijava možete skinuti sa ovog linka.

Srećno!

ASTRA tim

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top