Facebook Pixel Code

„Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“

ASTRA, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom, realizuje projekat „Jačanje kapaciteta novouspostavljenih službi za podršku žrtvama u pravosuđu“, u cilju obuke i podrške službama za podršku oštećenima i svedocima pri sudovima i tužilaštvima u Srbiji i Crnoj Gori kako bi obezbeđivale kvalitetnu podršku žrtvama porodičnog nasilja, trgovine ljudima i krivičnih dela protiv polnih sloboda.

U okviru ovog projekta, u Beogradu je 29. i 30. maja 2017. godine, održan dvodnevni seminar „Podrška službama za pomoć oštećenima i svedocima pri sudovima i tužilaštvoma – psihološka prva pomoć i upućivanje“. Na ovom seminaru, osobe zadužene za podršku oštećenima i svedocima iz odabranih viših sudova i viših javnih tužilaštava su imale priliku da prošire svoje znanje u oblasti komunikacije sa svedocima/oštećenima s posebnim akcentom na psihološke posledice trgovine ljudima i nasilja u porodici, kao i praktično vežbaju veštine koje su stekli na dosadašnjim obukama. Osim toga, ovaj događaj im je pružio priliku da razmene iskustva sa kolegama koje su duže vreme aktivne u ovoj oblasti, s obzirom na to da su službe pri tužilaštvima tek osnovane, a da one pri višim sudovima rade već nekoliko godina. Posebna pažnja je posvećena predstavljanju organizacija koje žrtvama različitih oblika kriminaliteta pružaju dugoročnu podršku, a na koje pravosudne službe mogu da upućuju svoje klijente. Poslednja sesija je bila posvećena veštinama za sprečavanje sagorevanja (burn out), koje su posebno značajne za obavljanje ove kompleksne dužnosti.

 

Scroll to Top