Facebook Pixel Code

Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji

(deo o trgovini ljudima)

U oblasti trgovine ljudima, Srbija je i dalje zemlja porekla, tranzita i destinacije za žrtve trgovine ljudima, u kojoj postoje svi oblici eksploatacije, pogotovo seksualna ekspoloatacija i radna eksploatacija. Pokrenute su nove kampanje u cilju podizanja svesti, započeti su treninzi za tužioce, i ovu praksu bi trebalo nastaviti. Proširena je mreža lokalnih timova za borbu protiv trgovine ljudima i sada obuhvata 17 lokalnih zajednica. Nacrt strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period  2013- 2018. godine, kao i akcioni plan za period 2014- 2015. godina još uvek nisu usvojeni. Još uvek ostaje potreba da se, u saradnji sa nevladinim organizacijama, razvija sveobuhvatan miltidisciplinarni pristup usmeren prema žrtvama. Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima treba da razvija svoje kapacitete kako bi bio operativan u potpunosti. Identifikacija žrtava treba da se poboljša, zajedno sa pristupom pomoći, podršci i zaštiti žrtava trgovine ljudima. Potrebno je osposobiti sklonište za prihvat žrtava trgovine ljudima za korišćenje. Potrebno je obezbediti policijske kapacitete u borbi protiv trgovine ljudima i unaprediti njihov rad. Trebalo bi pojačati edukativne module za policiju, uključujući i graničnu policiju, u vezi sa temom trgovine ljudima. Položaj nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima bi trebalo da reflektuje multidisciplinarni pristup fenomenu trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top