Facebook Pixel Code

Izveštaj o napretku Srbije za 2010. godinu

Brisel, 9. novembar 2010. godine

SEC(2010) 1330

RADNI DOKUMENT OSOBLJA KOMISIJE

IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE ZA 2010. GODINU

uz

SAOPŠTENJE KOMISIJE EVROPSKOM PARLAMENTU I EVROPSKOM SAVETU

Strategija prošrenja i ključni izazovi 2010-2011.

{COM(2010) 660}

Srbija je ostvarila izvestan napredak u borbi protiv trgovine ljudima. Usvojene su procedure za identifikaciju žrtava, broj identifikovanih žrtava je nastavio da raste, dok regionalni trend ukazuje na smanjenje trgovine ljudima.

Policija je nastavila da deluje aktivno, a regionalna i međunarodna saradnja je dodatno unapređena. Od oktobra 2009. do avgusta 2010. godine, identifikovane su 94 žrtve trgovine ljudima, od kojih većinu čine žene. Ovim žrtvama, uglavnom srpskog porekla, trgovalo se u svrhe seksualne eksploatacije, prošnje, prinudnog braka i radne eksploatacije. Nastavljene su aktivnosti podizanja svesti.

Ipak, nakon ratifikacije Evropske konvencije o borbi protiv trgovine ljudima nisu usvojene druge mere koje bi garantovale njeno uspešno sprovođenje. Strateški okvir, koji čine Strategija i Plan akcije za borbu protiv trgovine ljudima, kao i za upravljanje migracijama, strategija protiv ilegalnih migracija i organizovanog kriminala, treba izmeniti kako bi se omogućio bolji politički odgovor na nove trendove i bolja saradnja između policije, tužilaštva i suda. Što se tiče zaštite žrtava, potrebno je uraditi više kako bi im se pružila sveobuhvatna pomoć i reintegracija. Iako su obezbeđena izvesna sredstva urgentne pomoći za dva skloništa koja vode NVO, generalno finansiranje NVO koje deluju u oblasti prevencije i zaštite žrtava i državne Službe za koordinaciju zaštite ostaje nezadovoljavajuće. NVO najvećim delom nastavljaju da se oslanjaju da sredstva međunarodnih donatora.

Sve u svemu, Srbija je ostvarila umeren napredak u suzbijanju trgovine ljudima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top