Facebook Pixel Code

„Izrada smernica za primenu odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima“

Misija OEBS u Crnoj Gori, u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za borbu protiv trgovine ljudima Crne Gore, organizovala je konferenciju Izrada smernica za primenu odredbe o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima u Podgorici 26-27. juna. Tokom konferencije su predstavljene aktivnosti Misije OEBS u Srbiji, kao i smernice za primenu odredbi o nekažnjavanju žrtava trgovine ljudima u Srbiji zajedno sa studijama slučaja. Na drugom delu konferencije je bilo reči o pravnom osnovu, normativnom okviru i modalitetima primene principa nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima u međunarodnom pravu, kao i o izazovima za primenu principa nekažnjavanja žrtava trgovine ljudima u Crnoj Gori. Predavači na konferenciji su bili predstavnici Misije OEBS i članovi/ce radne grupe za izradu smernica u Srbiji Tamara Mirović, zamenica Republičkog javnog tužioca, Milan Žarković, profesor Kriminalističko-policijske akademije, Mirko Vreća, pravnik Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima i Ivana Radović, predstavnica ASTRE.

 

Scroll to Top