Facebook Pixel Code

ISTRAŽIVANJE PREDSTAVA O TRGOVINI ŽENAMA U MEDIJIMA (2003)

Ovo istraživanje radjeno je na uzorku od 240 tekstova objavljenih u dnevnim novinama u periodu 1998-2001. i 2002. godine.

Neki od rezultata ovog istraživanja:

– samo 2002. godine objavljeno je tri puta više tekstova nego u prethodne četiri godine;

– tema trgovine decom dobila je znatno manje pažnje u odnosu na trgovinu ženama;

– najveći broj objavljenih tekstova bio je reakcija na konkretan dogadjaj vezan za trgovinu ženama (policijske akcije u zemlji i regionu, konkretne afere koje su izbijale u javnost i sl.), a mnogo manji broj tekstova je imao istraživački pristup problematici;

– problem je prezentovan na senzacionalistički način;

– koriste se neprecizni i „egzotični” termini;

– izraženo je insistiranje na etničkoj pripadnosti žrtava trgovine ženama.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top