Facebook Pixel Code

II sastanak Regionalne radne grupe za monitoring borbe protiv trgovine ljudima: nastavak planiranja monitoringa borbe protiv trgovine ljudima

U utorak, 29.juna, ASTRA – akcija protiv trgovine ljudima, organizovala je drugi sastanak Regionalne radne grupe za monitoring borbe protiv trgovine ljudima, u okviru treće faze regionalnog projekta The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! – BAN III.

Cilj sastanka bio je nastavak planiranja procesa budućeg monitoringa borbe protiv trgovine ljudima, a na osnovu naučenih lekcija iz prethodnog perioda u vezi sa: napretkom zemalja u ispunjavanju međunarodnih standarda, izazova koji otežavaju sprovođenje monitoringa, primenu indikatora u praćenju nacionalnih akcionih planova, kao i prednosti nastavka zajedničkog rada u praćenju borbe protiv trgovine ljudima na regionalnom nivou. Predstavnica ASTRE predstavila je učesnicima sastanka jedinstveni  softver za monitoring tj. regionalnu elektronsku bazu indikatora, kreiranu u okviru BAN projekta, a koja bi trebalo da olakša budući proces monitoringa i obezbedi okvir za praćenje i evaluaciju koji će omogućiti  prikupljanje dokaza i analiziranje kvaliteta zakona, postupaka i praksi koji se odnose na borbu protiv trgovine ljudima i zaštitu žrtava.

Na sastanku je aktivno učestvovalo 19 predstavnica i predstavnika kancelarije Ombudsmana (Zaštitnika građana),  mehanizma Nacionalnog izvestioca za trgovinu ljudima, Ministarstva unutrašnjih poslova, Javnog tužilaštva, Vrhovnog suda, predstavnici institucija iz sistema socijalne zaštite žrtava trgovine ljudima, profesori/ke, nezavisni eksperti/kinje i predstavnici/e organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Od januara 2018. godine, ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima iz Srbije sa još pet partnerskih organizacija: Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS (Bosna i Hercegovina), Centar za ženska prava (Crna Gora) Centar za pravne građanske inicijative (Albanija), Otvorena porta La Strada (Severna Makedonija) i  Helsinški komitet za ljudska prava iz Holandije, sprovodi treću fazu regionalnog projekta BAN III – The Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!.  Projekat finansijski podržava Evropska unija.

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top