Facebook Pixel Code

GRETINI eksperti obavili treću evaluacionu posetu Srbiji

Grupa eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) realizovala je treću evaluacionu posetu Srbiji u periodu od 16. do 20 maja 2022. Cilj posete bio je detaljnije informisanje kroz razgovore sa relevantnim stručnjacima, predstavnicima vlasti i civilnog društva angažovanih na suzbijanju trgovine ljudima.

Ovom prilikom predstavnice GRETE sastale su se i sa ASTRINIM predstavnicama, klijentkinjama i saradnicama iz pravnog tima kako bi se upoznale sa konkretnim iskustvima rada sa žrtvama i mogućnostima ostvarenja prava i pristup pravdi žrtava trgovine ljudima.

Osim toga, predstavnici/e GRETE imale su vrlo dinamičnu agendu koja je podrazumevala niz sastanaka sa akterima na polju borbe protiv trgovine ljudima iz nacionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, zatim posetu lokalnim timovima za borbu protiv trgovine ljudima u Novom Sadu, Nišu i Vranju, i posete sigurnoj kući u Nišu, Centru za azil u Vranju i državnom Prihvatilištu za žrtve trgovine ljudima.

 

Posetu su izvršile gđa Ia Dadunašvili i gđa Koni Rajken, članice GRETA. Sa njima su bili g. Mesut Bedirhanoglu i gđa Asja Žujo iz Sekretarijata Konvencije.

Nakon posete, GRETA će pripremiti nacrt izveštaja, koji će biti poslat srpskim vlastima na komentare. GRETA će naknadno usvojiti konačni izveštaj koji će biti objavljen u prvoj polovini 2023. godine.

Scroll to Top