Facebook Pixel Code

Godišnje izdanje ASTRA E-biltena

U ovom broju:

– Suzbijanje trgovine ljudima u Srbiji 2014. godine

– Aktivnosti sprovedene u Srbiji u cilju prevencije, suzbijanja i kažnjavanja trgovine ljudima u periodu januar – decembar 2014. godine

– Regionalna konferencija „Pristup pravu na naknadu štete žrtvama trgovine ljudima u regionu“

– Okrugli stolovi “Unapređenja pristupa pravu na naknadu štete za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja“ž

– 2. decembar – Međunarodnog dana ukidanja ropstva

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top