Facebook Pixel Code

Globalni izveštaj o trgovini ljudima

Kancelarija UN za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC) objavila je 12. decembra Globalni izveštaj o trgovini ljudima za 2012. godinu. Globalni izveštaj o trgovini ljudima daje pregled obrazaca i tokova trgovine ljudima na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou na osnovu slučajeva trgovine ljudima koji su detektovani između 2007. i 2010. godine ili kasnije. Izveštaj takođe sadrži poglavlje o odgovorima na problem trgovine ljudima širom sveta. U delu koji daje nacionalne profile, predstavljena je situacija u 132 države koje su obuhvaćene ovim izveštajem.

Žrtve trgovine ljudima širom sveta su izložene seksualnoj eksploataciji, prinudnom radu, prošnji, prinudi na vršenje krivičnih dela, ukljanjanju organa i drugim oblicima eksploatacije. Trgovina ljudima je zaista globalni fenomen: između 2007. i 2010. godine u 118 država su detektovane žrtve iz najmanje 136 država. Zbog ove rasprostranjenosti, kao i zbog skrivene prirode ovog krivičnog dela, teško je proceniti veličinu problema.

Mnoge države su poslednjih godina usvojile zakone kojima se inkriminiše trgovina ljudima kao posebno krivično delo. Međutim, definicija trgovine ljudima se razlikuje, kao i kapacitet za prepoznavanje trgovaca i žrtvi. Iako se beleži generalni porast kada govorimo o krivičnom gonjenju i osuđivanju počinilaca na svetskom nivou, ukupan krivičnopravni odgovor na trgovinu ljudima je još uvek veoma slab.

U Izveštaju se navodi da deca čine 27% svih žrtava trgovine ljudima koje su zvanično identifikovane u svetu u periodu od 2007. do 2010. godine, što je povećanje od 7% u odnosu na period 2003-2006. Takođe zabrinjava povećanje broja devojčica, koje čine dve trećine identifikovane dece žrtava trgovine ljudima. Od ukupnog broja identifikovanih žrtava, njih 15-20% su devojčice, dok dečaci čine 10%.

Takođe, zabeležene su značajne regionalne varijacije. Na primer, dok deca čine 68% detektovanih žrtava u Africi i na Bliskom Istoku, tj. 39% u južnoj Aziji, istočnij Aziji i Pacifiku, je 27% u Severnoj, centralnoj i Južnoj Americi taj procenat i 16% u Evropi i centralnoj Aziji.

Većina žrtava trgovine ljudima su žene, koje predstavljaju 55-60% žrtava detektovanih na globalnom nivou. Međutim, žene i devojčice zajedno čine 75%, dok je svaka četvrta žrtva muškarac ili dečak.

U periodu na koji se Izveštaj odnosi, identifikovano je 460 različitih ruta trgovine ljudima. Skoro polovina ukupne trgovine ljudima se odvija u okviru istog regiona, a u skoro svakom četvrtom slučaju (27%) radi se o internoj trgovini ljudima. Izuzetak je Bliski Istok, gde većina identifikovanih žrtava potiče iz istočne i južne Azije.

Značajne regionalne razlike primećene su kada se govori o vrstama eksploatacije. U zemljama Afrike i Azije najviše je slučajeva radne eksploatacije, dok je seskualna eksploatacija prisutnija u Evropi, Severnoj i Južnoj Americi. Slučajevi trgovine organima zabeleženi su u 16 država u svetu.

U Izveštaju se izražava zabrinutost zbog niske stope osuđivanja – 16% država obuhvaćenih Izveštajem nije zabeležilo nijednu osuđujuću presudu za trgovinu ljudima u periodu 2007-2010.

IZVEŠTAJ

Full report (PDF, 5.1 MB)

COUNTRY PROFILES

Africa and Middle East
Americas
Europe and Central Asia
South Asia, East Asia and the Pacific

EXECUTIVE SUMMARY English Français Русский

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top