Facebook Pixel Code

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar

Saopštenje povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima

Beograd, 18.10.2016.

Iz godine u godinu dočekujemo Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, 18. oktobar, sa poražavajućim brojkama žrtava i potencijalnih žrtava trgovine ljudima, nezavidnim rezultatima u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, neadekvatnim rešenjem pitanja izbeglica i identifikacije žrtava među ovom populacijom. ASTRA-Akcija protiv trgovine ljudima, kao organizacija koja se već 15 godina bavi borbom protiv trgovine ljudima i pruža pomoć i podršku žrtvama svih vidova eksploatacije, koristi svaku priliku da svojim aktivnostima doprinese ostvarivanju prava žrtava, informiše građane i građanke o ovom problemu i edukuje relevantne aktere, ali i da apeluje na državne organe da bi oblast suzbijanja trgovine ljudima trebalo da se nađe na  listi prioriteta, s obzirom na dugogodišnji period stagnacije u ovoj oblasti.

Stoga, smatramo da je neophodno hitno usvajanje Strategije i Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje trgovine ljudima i zaštitu žrtava, s obzirom na to da je prethodna istekla 2011. godine.  Takođe, treba raditi na unapređenju procesa identifikacije žrtava eksploatacije, sudije, tužioci i advokati bi trebalo da primenjuju pristup koji će biti u potpunosti orjentisan na prava žrtve kako one ne bi bile izložene ponovnoj traumi i pretnjama i kako bi im se omogućila naknada štete, policija i tužilaštvo bi trebalo da poštuju period reflekcije žrtve, a država da konačno omogući urgentni smeštaj i kreira programe reintegracije i socijalne inkluzije za žrtve eksploatacije.

Još jedan od pokazatelja da ne postoji dovoljno političke volje u oblasti suzbijanja trgovine ljudima jeste i činjenica da Republika Srbija nije predložila kandidata na ovogodišnjim izborima za članove GRETE (Grupe eksperata Saveta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima) iako je Savet Evrope pozvao našu zemlju da to učini, a organizacije civilnog društva su podsetile državne organe na datume za podnošenje kandidature, kao i na važnost članstva naše zemlje u ovom evropskom telu.

Prema zvaničnim podacima[1], do avgusta 2016. godine identifikovano je 32 žrtave trgovine ljudima, uglavnom državljana i državljanki Republike Srbije, eksploatisanih na teritoriji Srbije.  Većina identifikovanih žrtava u Srbiji su žene i devojke, dok su u 10 slučajeva žrtve bile maloletne. Putem ASTRA SOS telefona za prvih osam meseci 2016. godine primljeno je preko 2000 poziva, od 285 novih klijenata i identifikovano 12 punoletnih žrtava trgovine ljudima (8 muškaraca i 4 žene). Dve osobe ženskog pola bile su izložene seksualnoj eksploataciji, a u dva slučaja se radilo o prinudnom braku. Sedam muškaraca bilo je izloženo radnoj eksplataciji, a u jednom slučaju se radilo o prinudi na prosjačenje.[2] Primetno je da je za prvih šest meseci ove godine identifikovano više žrtava nego tokom cele 2015. godine, ali bi za izvođenje bilo kakvog zaključaka trebalo sačekati kraj godine kako bi se utvrdilo da li je postojao proaktivniji pristup postupku identifikacije od strane policije i u sistemu socijalne zaštite. Pored toga, policija zadužena za istragu slučajeva trgovine ljudima takođe je zadužena i za iregularne migracije, te postoji mogućnost da je zatvaranjem granica i manjim brojem izbeglica u našoj zemlji tokom 2016. godine ostavljeno i više prostora za borbu protiv trgovine ljudima.


[1]
Zvanična statistika Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima http://www.centarzztlj.rs/images/stat/16/Sestomesecni%202016.pdf

[2] Celokupna statistika ASTRA SOS telefona je dostupna na http://www.astra.rs/sos-telefon-i-pomoc-potencijalnim-zrtvama-trgovine-ljudima/statistika/

Scroll to Top