Facebook Pixel Code

Donesena nova strategija organizacije Missing Children Europe

Prošle nedelje, 26. novembra, Generalna skupština Missing Children Europe usvojila je novu strategiju koja uspostavlja nove principe i prioritete kojima će se ova mreža voditi u naredne četiri godine.

STRATEGIJA MISSING CHILDREN EUROPE ZA PERIOD 2022-2025

Kao jedina panevropska mreža fokusirana na pronalaženje nestale decu, MCE planira da iskoristi svoje prednosti i usmeri aktivnosti tamo gde će one ostvariti najveći uticaj na decu u riziku i nestalu decu.

Sakupljeni podaci mreže 116000 telefonskih linija za nestalu decu, koju koordinira MCE, jedini su godišnji izvor podataka o nestaloj deci na teritoriji Evrope. Uz stručnost naših članica i uvide sakupljene od dece sa iskustvom nestanka, to čini osnovu našeg rada.

MCE prepoznatljiva je po sposobnosti da poveže, obuči i podrži organizacije na prvoj liniji borbe, kako bi se popunile praznine u sistemima zaštite dece širom Evrope. Uz to efikasno utiče na promene politika na nivou EU i, u partnerstvu sa drugim akterima, na međunarodnom nivou. Uključivanje dece u kreiranje projekata koji se sprovode je praksa koju će MCE primenjivati i u budućnosti, u nameri da isti princip ugradi i u strukture upravljanja.

Istraživanja MCE pokazuju da samo 0,5% slučajeva nestale dece predstavljaju otmice od strane trećih lica. Većina prijavljenih nestanaka čine deca koja beže od kuće, često iz potrebe da napuste situacije sukoba ili zlostavljanja, zatim deca oteta od strane roditelja ili staratelja, i deca koja su nestala u migracijama. Zato je poboljšanje sistema zaštite dece ključan vid prevencije.

Pandemija COVID-19 izazvala je porast od 17% prijava nestanaka dece na telefonske linije u 2020. godini. Mladi su tokom pandemije izloženi zlostavljanju, eksploataciji i nasilju, kod kuće i u digitalnom prostoru.

Nova strategija MCE bazira se na ovim saznanjima, te će njen fokus biti na:

  • Osnaživanju 116 000 dežurnih linija: povećanjem pristupačnosti korisnicima i poboljšanjem kvaliteta, kapaciteta i vidljivosti dežurnih linija.
  • Deci koja beže od kuće: podizanjem svesti i dijaloga o ovom problemu uz kreniranje obuhvatnijih odgovora za decu-begunce.
  • Otmicama od strane roditelja: promovisanjem i jačanjem medijacije kao alata za sprečavanje, zaštitu i reagovanje u ovim slučajevima; uz podršku glasa dece u međunarodnim postupcima otmice.
  • Deci migrantima: mapiranjem i otklanjanjem činilaca koji dovode do nestanaka dece u migracijama, kao i zalaganje za bolje prekogranične odgovore u slučajevima nestanaka.
  • Jačanju agilnosti i sposobnosti mreže da identifikuje, reaguje i angažuje se sa novim i nedovoljno adresiranim pokretačima i posledicama nestanka.

Detaljnije o ovoj temi LINK.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top