Facebook Pixel Code

Dobijeno članstvo u ECOSOC savetu UN-a

Krajem jula ove godine (2019) ASTRA je zvanično dobila specijalni konsultativni status u Ekonomskom i socijalnom savetu UN-a. Dobijanje statusa usledilo je nakon preporuke koju je Komitet za nevladine organizacije UN-a uputio savetu. Ovaj status omogućava članicama da aktivno sarađuju sa ECOSOC-om i njegovim telima, kao i sa Sekretarijatom Ujedinjenih nacija – te znači izvesne privilegije ali i obaveze za organizacije članice.

ECOSOC savet je srce sistema Ujedinjenih nacija, posvećeno unapređenju tri stuba održivog razvoja − ekonomskog, socijalnog i ekološkog. To je centralna platforma za podsticanje dijaloga i inovativnog pristupa rešavanju problema, kao i konsenzusa o načinima napretka i uasaglašavanja napora za postizanje međunarodno dogovorenih ciljeva.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top