Facebook Pixel Code

CEDAW – konsultativni sastanak u cilju izrade Opštih preporuka o trgovini ženama i devojčicama

Beč, 30.januar 2020. Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) održao je još jedan u nizu konsultativnih sastanaka u cilju izrade Opštih preporuka o trgovini ženama i devojčicama u kontekstu globalnih migracija. Sastanku su prisustvovali relevantni akteri u oblasti suzbijanja trgovine ljudima, predstavnici međunarodnih i organizacija civilnog društva (OHCHR, OSCE, UNODC, UNHCHR, IOM, GRETA, LEFO, ASTRA, ECPAT, Terre des Hommes, …). Tema sastanka su bili regionalni kontekst i osnovni uzroci trgovine ljudima uključujući specifične oblike trgovine ljudima u regionu, izazovi u pružanju adekvatnih usluga ženama i devojkama žrtvama, zakonodavni i politički okviri, mehanizmi upravljanja u vezi sa sigurnim migracijama u sprečavaju trgovine ženama i devojčicama, mehanizam za reviziju sprovođenja Konvencije i njegovih protokola. ASTRA je aktivno učestvovala u kreiranju sadržaja ovog sastanka i prezentaciji materijala, pa je ovom prilikom direktorka ASTRE Marija Anđelković moderirala panel posvećen pružanju usluga ženama i devojkama žrtvama trgovine ljudima.

Komitet će objaviti prvi nacrt Generalnih preporuka u toku marta 2020.godine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top