Facebook Pixel Code

Brže, više, jače: Prevencija trgovine ljudima na Olimpijskim igrama 2010. u Vankuveru, u Kanadi

01.11.2007, Izvor: WUNRN

Izveštaj o riziku trgovine ljudima na Olimpijadi 2010.

Website Link

VANKUVER – Izveštaj jedne od vodećih organizacija koje se bave borbom protiv trgovine ljudima upozorava da trgovci ljudima mogu iskoristiti Olimpijadu 2010.godine u Vakuveru kao mogućnost za poslovanje.
„Postoji realan rizik da će trgovci ljudima želeti da profitiraju na Olimpijadi 2010. godine“, rekla je Sabrina Sulivan, upravna direktorica Future Group-a. „Ovaj dogadjaj može stvoriti povećanu potražnju za prostitucijom i takodje dati pokriće trgovcima da predstave žrtve kao „posetioce“.
Izveštaj Future Group-a na 25 strana nazvan „Brže, više, jače: Prevencija trgovine ljudima na Olimpijskim igrama 2010. godine“ podvlači mere koje su preduzele zemlje-domaćini prethodnih sportskih dogadjaja u cilju prevencije trgovine ljudima, i daje preporuke za pripremu Olimpijade 2010. godine. Izveštaj se može naći na www.thefuturegroup.org. br> Izveštaj govori i o tome da je 2006. godine u Nemačkoj na Svetskom prvenstvu u fudbalu kratkoročno došlo do povećanja potražnje za prostitucijom, ali da su opsežne preventivne kampanje, imigraciona kontrola i policijske akcije verovatno sprečile trgovce ljudima da odgovore na tu tražnju. Umesto toga, lokalne prostitutke iz drugih delova zemlje su došle u gradove-domaćine.
Na Olimpijskim igrama u Atini, gde su mere prevencije bile slabe, istraživači su došli do podatka da se broj žrtava trgovine ljudima identifikovanih od strane grčkog Ministarstva javne bezbednosti povećao za 95% u 2004. godini. Drugim rečima, broj poznatih žrtava trgovine ljudima se skoro duplirao tokom Olimpijade u Atini. I dok su drugi brojni faktori takodje bili u igri, izvesna korelacija izmedju Olimpijade i povećanog broja žrtava trgovine ljudima ne može se poreći.
„Kanada nastoji da uhvati korak, pošto nadležni još uvek nisu osudili ni jednu osobu za delo trgovine ljudima“, rekao je Benžamin Perin, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta British Columbia i glavni autor izveštaja.
Izveštaj preporučuje da federalna vlada i vlada Britanske Kolumbije usmere svoje aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima na zastrašivanje trgovaca i korisnika komercijalnih seksualnih usluga, razbijanje mreza i gonjenje trgovaca, prevenciju trgovine ljudima identifikovanjem žrtava u tranzitu i zaštitu žrtava trgovine ljudima kako bi im pomogli u oporavku od ovog iskušenja i pri odlučivanju da li će svedočiti protiv trgovaca u krivičnom gonjenju.
„Premijeri Stven Harper i Gordon Kembel iskazali su zabrinutost za žrtve trgovine ljudima“, rekao je profesor Perrin. „Oni moraju zajedno da se posvete iskorenjivanju trgovine ljudima i da omoguće da se postojeći problem ne pogorša do Olimpijade 2010. godine.“
Future Group je vodeća kanadska nezavisna, nevladina organizacija osnovana 2000. godine specijalizovana za borbu protiv trgovine ljudima, i radila je sa žrtvama trgovine ljudima iz jugoistočne Azije, zapadne Afrike i Latinske Amerike.
Profesor Perin je jedan od vodećih kanadskih eksperata za trgovinu ljudima. On je radio direktno sa žrtvama u Kambodži, kao viši savetnik pri Ministarstvu za državljanstvo i imigraciju, svedočio je pred komitetom Donjeg doma Parlamenta koji se bavio ovim problemom i predsedava radnom grupom za borbu protiv trgovine ljudima Univerziteta British Columbia.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top