Facebook Pixel Code

Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now! 2

 

BAN mix 2015

 

Druga faza projekta kroz koji ASTRA, sa partnerima iz pet zemalja, je nastavila projektne aktivnosti praćenja nacionalnih politika za suzbijanje trgovine ljudima i unapređenja pristupa kompenzaciji za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja. Takođe, u sklopu druge faze projekta biće izrađeni predlozi politika i studija izvodljivosti fonda za kompenzaciju za žrtve trgovine ljudima i drugih krivičnih dela sa elementima nasilja u odabranim državama Zapadnog Balkana. Predviđeno je i vođenje strateških parnica u slučajevima trgovine ljudima. Medijska kampanja protiv trgovine ljudima „Sprečimo, zaštitimo, nadoknadimo“ će biti nastavljena u drugoj fazi projekta.

 

Očekivani rezultati

– Efikasan instrument za praćenje koji je posebno osmišljen tako da omogući uvid u sprovođenje nacionalnih politika suzbijanja trgovine ljudima, posebno u oblasti pravosuđa, kao i anti’trafiking mehanizama i procedura.

– Identifikovani ključni izazovi u oblasti suzbijanja trgovine ljudima u odabranim državama Zapadnog Balkana i formulisane preporuke za unapređenje stanja u komunikaciji sa relevantnim akterima.

– Izrađene studije izvodljivosti fonda za kompenzaciju i izrađeni nacrti predloga politika za uvođenje državnih mehanizama za kompenzaciju, kao i predstavljanje ovih dokumenata stručnoj javnosti.

– Građani uključenih država su svesni značaja aktivnosti na suzbijanju trgovine ljudima i podržavaju promene politika u ovoj oblasti.

Projekat podržava:

eu

 

 

Ko-aplikanti:

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Srbija

MFS Emmaus – Međunarodni forum solidarnosti, Bosna i Hercegovina

Otvorena porta – La Strada Makedonija

Centar za ženska prava, Crna Gora

La Strada International, Holandija

Saradnici

Pravosudna akademija, Srbija

Grupa 484, Srbija

Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, Srbija

Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

CRPC – Criminal Policy and Research Centre, Bosna i Hercegovina

Ministarstvo sigurnosti/Odsjek za borbu protiv trgovinu ljudima (državni koordinator), Bosna i Hercegovina

Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, BJR Makedonija

Nacionalna komisija za suzbijanje trgovine ljudima i ilegalnih migracija, BJR Makedonija

Sigurna ženska kuća, Crna Gora

SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Nikšić, Crna Gora

NHC – Netherlands Helsinki Committee, Holandija

CCEM – Committe Contre L’Esclavage Moderne, Francuska

 

Više o konkretnim aktivnostima i rezultazima BAN 2 projekta saznajte na sajtu www.nadoknadimo.org

 

 

 

 

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top