Facebook Pixel Code

ASTRA započinje kampanju informisanja KOLIKO SI BLIZU(?)

Kampanjom KOLIKO SI BLIZU?, koja će trajati od septembra do kraja 2022. godine, osvešćujemo da svako može biti žrtva trgovine ljudima i da se trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije dešava u našoj najneposrednijoj blizini.

Želimo da podstaknemo ljude da obrate pažnju, prepoznaju trgovinu u svojoj blizini i prijave slučaj. Ali istovremeno i da, ukoliko su i sami potencijalne žrtva, prepoznaju rane znake koji mogu ukazati da su dobili lažnu ponudu za posao ili da su u riziku, pa da na osnovu toga potraže savet ili pomoć. Posebno se obraćamo zaposlenima u ustanovama zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, tužilaštvu, sudovima, policiji, i nadležnim institucijama čija je uloga važna u prepoznavanju i zaštiti žrtava trgovine ljudima da informisano i odgovorno obavljaju svoj posao.

Kampanju informisanja i prevencije trgovine ljudima, odnosno jednog od njenih sve prisutnijih oblika – trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije simbolično započinjemo intervencijom u javnom prostoru na Trgu Republike, u sredu, 21. septembra, u 12h.

Ovom prilikom na Trgu biće postavljena instalacija − Lavirint trgovine ljudima, kojom građanima i građankama želimo da približimo iskustvo žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Kretanjem kroz lavirint građani i građanke će biti u mogućnosti da saznaju više o načinima ulaska u lanac trgovine ljudima, ali i vidovima prevencije i pomoći koji su im na raspolaganju. Lavirint će biti postavljen do 23. septembra u 17h, a članice našeg tima će tokom ta tri dana informisati prolaznike o načinima prevencije, pravima žrtava radne eksploatacije i besplatnim uslugama podrške ASTRE.

Većina žrtava trgovine ljudima eksploatisanih na terirtoriji Srbije su građani i građanke naše zemlje. Od ukupno 46 zvanično identifikovanih žrtava trgovine ljudima u Srbiji tokom 2021, njih 39 su srpski državljani/ke. Ovo su zvanični podaci, ali veliki broj žrtava trgovine ljudima koji nikada ne stigne do državnih organa ili nevladinih organizacija, ostaje nevidljiv i daleko od očiju javnosti, jer se eksploatacija odvija u zatvorenim prostorima, privatnim domaćinstvima, na poljima, imanjima ili ograđenim i zatvorenim fabrikama i gradilištima. Broj neotkrivenih i neprepoznatih slučajeva trgovine ljudima od strane institucija sistema, po procenama stručnjaka, može biti i do 10 puta veći od broja registrovanih žrtava. Prema poslednjem izveštaju Međunarodne organizacije rada (ILO), tokom 2021. broj žrtava trgovine ljudima porastao je za 10 miliona (ukupno 50 miliona ljudi), dok se u situaciji prinudnog rada nalaži oko 28 miliona ljudi širom sveta. Srbija u tom smislu nije nikakav izuzetak. Štaviše, imajući u vidu strateško-geografski položaj Srbije, ekonomske i ratne migracije pandemiju kovida i njene posledice na ekonomiju − broj (potencijalnih) žrtava trgovine domaćeg i stranog porekla raste. Na ovo nam naročito ukazuju brojni slučajevi iz prakse ASTRE, od kojih neki nikada ne dospeju do javnosti, a o nekima se govori, ali u ograničenom obliku.

Uprkos činjenici da nas kriza, društvo i nereagovanje institucija „lagano navikavaju“ na prihvatanje situacije u kojoj će sve veći broj ljudi u našem okruženju pristajati na teške uslove rada ili se naći u situaciji prinudnog rada koju ne mogu da napuste, kampanjom KOLIKO SI BLIZU? podsećamo da se ovde radi ljudskim životima i sudbinama koje takvim ophođenjem, tu u našoj blizini, mogu biti trajno oštećene ili uništene. I zato: Prijavi, život je u pitanju! ASTRA SOS telefon 011 785 0000.

Pozivamo sve da uzmu učešće u kampanji KOLIKO SI BLIZU?, da podele informacije sa svojim prijateljima i poznanicima, kako bismo zajedno podigli svest o sveprisutnoj trgovini ljudima u cilju radne eksploatacije, njenim posledicama i načinima prevencije.

Scroll to Top