Facebook Pixel Code

ASTRA učesnica sastanka Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala: Nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi

U toku prošle nedelje u Beču je održan dvodnevni sastanak regionalne mreže u organizaciji Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, a tema je bila nedozvoljena ekonomija u jugoistočnoj Evropi.

„Ova raznolika grupa, koju čine organizacije civilnog društva, akademici i istraživački novinari, predstavlja važan resurs u našoj kolektivnoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na Zapadnom Balkanu“, naveli su iz Globalne inicijative.

Kako dodaju, teme koje su pokrivene na panelu  su nezakoniti finansijski tokovi, integritet institucija krivičnog pravosuđa i veza između organizovanog kriminala i nasilnog ekstremizma.

Učesnicima se obratio i Mark Šo, direktor Globalne inicijative (GI).

„Ideja za osnivanje GI nije bila da se borba protiv organizovanog kriminala prepusti samo vladama, posebno one nisu bile mnogo uspešne u toj borbi. Naš posao je postao teži, ali ima mnogo više prostora za naš rad”, rekao je on.

Učesnici panela dali su svoja mišljenja o organizovanom kriminalu u svojoj zemlji.

Profesor Miloš Vukčević sa Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran u Podgorici istakao je da je jedna od prepreki sa kojima se suočava tužilaštvo u Crnoj Gori sve veći upliv organizovanog kriminala u tužilaštvo i sudske kancelarije.

Direktorka nevladine organizacije ASTRA za borbu protiv trgovine ljudima Marija Anđelković istakla je još jedan aspekt organizovanog kriminala – radnu eksploataciju.

„Institucije još uvek nisu dostigle nivo da budu sposobne da istraže slučajeve međunarodne radne eksploatacije kao oblika organizovanog kriminala“, rekla je ona.

S druge strane, istraživačka novinarka iz Bosne i Hercegovine, Andirjana Pisarević kaže da je jedan od problem u njenoj zemlji „nedostatak policijskog osoblja specijalizovanog za rad na slučajevima seksualne ekspolatacije dece za pornografiju“.

Globalna inicijativa protiv transnacionalnog organizovanog kriminala navodi da je zahvalna učesnicima za deljenje znanja, uvida i uputstva.

Scroll to Top