Facebook Pixel Code

ASTRA na pratećem događaju 22. konferencije Alijanse protiv trgovine ljudima

Alijansa protiv trgovine ljudima, koja okuplja sve ključne aktere Evrope angažovane u borbi protiv trgovine ljudima, održaće u Beču, u periodu od 4. do 6. aprila, 22. Konferenciju Alijanse pod nazivom „ZAŠTITA: očuvanje prava žrtava i jačanje pomoći“. Konferenciju organizuje OEBS-ova kancelarija specijalnog predstavnika i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, a poseban fokus će biti primena pristupa usmerenog na žrtve i očuvanje njihovih prava.

Kao jedan od pratećih događaja konferencije, 5. aprila u terminu od 9:30 do 11h, biće održan skup pod nazivom BEZUSLOVNA PODRŠKA I PRISTUP BORAVKU ZA ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA KAO GARANT POŠTOVANJA NJIHOVIH PRAVA, koji organizuje Evropska platforma NGO protiv trgovine ljudima La Strada International, odnosno njene članice LEFO IBF i Platformom za međunarodnu saradnju povodom migranata bez dokumenata (PICUM) uz podršku sekretarijata GRETA Saveta Evrope .

Događaj adresira problem neregularnosti statusa žrtava trgovine ljudima nakon identifikacije, koji ih dovodi u situaciju visoke ranjivosti. Pristup podršci i boravku za žrtve trgovine ljudima je veoma blisko povezan sa pravnim sistemom i zakonskim uređenjem svake države pojedinačno i zavisi prvo od načina identifikacije, a zatim od saradnje sa organima za sprovođenje zakona. Ovo ostavlja mnoge ljude bez zaštite, podrške i pomoći koja im je potrebna i na koju po međunarodnim dokumentima imaju pravo. Pored toga, neminovno dovodi i do ponovne viktimizacije. Konvencija Saveta Evrope zahteva da pomoć žrtvama ne bude uslovljena njihovom spremnošću da svedoče na sudu ili da sarađuju sa nadležnim organima u istragama i krivičnim postupcima.

Ovaj prateći događaj bi trebalo da dâ uvid u analizu trenutnog stanja i primere zemalja u kojima se ide u pravcu ispunjavanja sprovođenja politika u čijem centru su ljudska prava žrtava trgovine. Jedna od govornica na ovom događaju biće i direktorka ASTRE Marija Anđelković, koja će prisutne upoznati sa zvaničnim politikama Srbije u ovoj oblasti i načinima na koje se one sprovode.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top