Facebook Pixel Code

ASTRA na konferenciji VDS-a „COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava“

Godišnja međunarodna konferencija Viktimološkog društva Srbije ove godine je organizovana online, 26. i 27. novembra 2020. godine, pod nazivom COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava.

Konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja vezanih za uticaj COVID-19 na obrasce viktimizacije, prava i podršku žrtvama u zemljama Balkana. Posebna pažnja je posvećena posebno osetljivim kategorijama žrtava u doba Covid-19, kao što su žene, deca i starije osobe, kao i izazovima i naučenim lekcijama u vezi sa pružanjem podrške žrtvama uopšte i žrtvama trgovine ljudima i nasilja u porodici. Zaključci i preporuke do kojih se dođe tokom konferencije treba da posluže kao osnov za predlaganje politika i praksi postupanja pream žrtvama u kontekstu pandemije COVID-19, ali i u drugim kriznim situacijama. Bitno je da ove prakse budu zasnovane na poštovanju ljudskih prava, a posebno prava žrtava.

Prvog dana konferencije, u okviru poslednje tematske sesije: Podrška žrtvama u doba COVID-19: izazovi i naučene lekcije, direktorka ASTRE Marija Anđelković govorila je o izazovima u radu sa žrtvama, povećanju broja žrtava, poziva, terenskih akcija, kao i o načinima pružanja direktne pomoći u vreme pandemije. Ovaj izazovan period tražio je mnoga prilagođavanja i brze reakcije. Razmena ovakvih znanja je dragocena zbog svakog budućeg sličnog scenarija u kome se možemo naći.

Program konferencije možete naći ovde.

Scroll to Top