Facebook Pixel Code

ASTRA na Fakultetu za medije i komunikacije o trgovini ljudima i rodno zasnovanom nasilju

ASTRA – Akcija za borbu protiv trgovine ljudima je sredinom marta održala predavanje na Fakultetu za medije i komunikacije u okviru izbornog predmeta Politike reprezentacije: rod i nasilje. Tema predavanja bila je Trgovina ljudima i rodno zasnovano nasilje.

Zainteresovane studente smo upoznali sa našom organizacijom, kao i sa vrednostima na kojima se temelji naš rad, a to su – poštovanje ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima, tolerancija i uvažavanje različitosti, težnja ka najvišim standardima u radu i posvećenost i profesionalnost.

Govorili smo i o našem radu koji podrazumeva prevenciju i edukaciju, direktnu pomoć žtrvama, umrežavanje, ali i istraživanje i izveštavanje.

Studente smo upoznali i sa bitnim temama kao što su, pre svega, sam fenomenom trgovine ljudima, odnosno kako se odvija proces, šta su trendovi koji ga prate kao i faktori rizika.

Kroz interaktivno i dinamično predavanje takođe smo razgovarali o posledicama po žrtve trgovine ljudima, zatim izlasku iz lanca i oporavak od traume, kao i o pristupu pravdi za žrtve trgovine ljudima.

U okviru predavanja pušten je i ASTRIN film „Revolucionarna presuda Ustavnog suda Srbije“ koji govori o klijentkinji kojoj su bila prekršena sva moguća prava tokom krivičnog postupka. Uz ASTRINU podršku uložena žalba klijentkinje je na kraju i usvojena.

Više o tome pogledajte na linku:

Scroll to Top