Facebook Pixel Code

ASTRA je postala članica Upravnog odbora projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“

ASTRA je izabrana za članicu Upravnog odbora projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“, koji sprovodi Ministarstvo pravde, u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i uz podršku Evropske unije. Cilj projekta je da se omogući uspostavljanje nacionalne mreže službi za podršku žrtvama i svedocima krivičnih dela, kao dela krivičnog pravosuđa u Republici Srbiji. Jedna od najvažnijih aktivnosti jeste izrada Nacionalne strategije za prava žrtava i pratećeg akcionog plana uz Strategiju.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu na unapređivanju prava žrtava trgovine ljudima, ASTRA je jedna od tri organizacije civilnog društva koje su izabrane na javnom pozivu da budu članice Upravnog odbora ovog projekta. Upravni odbor čine predstavnici Ministarstva pravde, Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Republičkog javnog tužilaštva, Vrhovnog kasacionog suda, Ministarstva unutrašnjih poslova, Delegacije Evropske unije, Misije OEBS u Srbiji i nevladinih organizacija ASTRA, YUCOM i Sprsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Zadaci članova Upravnog odbora obuhvataju:

  • učešće u konsultacijama o nastalim potrebama za sprovođenje projekta,
  • pružanje saveta tokom sprovođenja projekta,
  • komentarisanje i dopunjavanje plana rada projekta,
  • preporučivanje strategije za realizaciju projekta,
  • pregledanje i upućivanje komentara/preporuka i odobravanje izveštaja i davanje mišljenja o obaveznim izveštajima iz ugovora,
  • sprovođenje konačne evaluacije sprovođenja projekta kroz dostavljanje komentara o završnom izveštaju,
  • preporučivanje strategije održivosti i daljih aktivnosti.

Nadamo se da će ovaj projekat rezultirati unapređenjem i adekvatnijom zaštitimo prava žrtava i svedoka u krivičnim postupcima.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top