Facebook Pixel Code

ASTRA je objavila analizu presuda za krivično delo trgovine ljudima za 2014

Četvrtu godinu za redom, ASTRA objavljuje analizu položaja žrtava trgovine ljudima u sudskom postupku kroz analizu pravosudne prakse za 2014. godinu. Cilj analize je da, kroz najvažnije rezultate i zapažanja u pogledu položaja i prava žrtve u sudskim postupcima u odnosu na zadati minimum standarda predviđen međunarodnim dokumentima, uz odgovarajuće preporuke, ukaže na probleme u pravosudnoj praksi u ovoj oblasti koji se mogu javiti usled nedostataka u domaćem zakonodavstvu ili nedosledne primene postojećih zakonskih rešenja u oblasti krivičnopravne zaštite ili građanskih sudskih postupaka povodom naknade štete. Kontinuirano praćenje sudske prakse kroz položaj žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, omogućava ne samo ocenu usklađenosti domaćih pravnih normi sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, već i doslednost u primeni postojećih pravnih normi u praksi, ujednačenost sudske prakse, kao i uticaj dosadašnjih edukacija zaposlenih u pravosuđu na pravilno sagledavanje i razumevanje položaja žrtava ovog teškog krivičnog dela u sudskim postupcima. Izveštaj dostupan ovde

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top