Facebook Pixel Code

ASTRA apeluje: HITNO UPOTREBITE PREDVIĐENE MEHANIZME I PROCEDURE!

Povodom navoda u vezi sa aferom „Zabranjeni hotel“ ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima apeluje na nadležno tužilaštvo da u najkraćem roku reaguje i naloži opsežnu proaktivnu istragu.

ASTRA navodi da je neophodno:

  • Ustanoviti da li u ovom slučaju ima elemenata krivičnog dela trgovine ljudima (maloletnih kao i punoletnih) i/ili elemenata drugih krivičnih dela;
  • Ako je u pitanju trgovina ljudima, istragom i optužnicom obuhvatiti sva lica u lancu za eksploataciju;
  • Svim oštećenim devojkama i ženama ponuditi i obezbediti podršku i pomoć u skladu sa njihovim pravima, bez uslovljavanja učešćem u postupku.

ASTRA podseća da Srbija ima nacionalni mehanizam za suzbijanje trgovine ljudima koji obuhvata Savet za borbu protiv trgovine ljudima, na čelu sa ministrom unutrašnjih poslova Aleksandrom Vulinom, Kancelariju za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv trgovine ljudima, zatim Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, kao i obučene kontakt tačke u policiji i apelacionim tužilaštvima. Od jula 2020. Srbija sprovodi Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela i u skladu sa njom, svaka potencijalna žrtva iz ovog predmeta mora da bude zaštićena.

Trgovina ljudima spada u teška krivična dela protiv čovečnosti, sa predviđenom minimalnom kaznom zatvora od 3 do 12 godina. Minimalna kazna je 5 godina ako je žrtva maloletna. Trgovina ljudima je jedno od najisplativijih krivičnih dela, dok sa druge strane, na žrtvama ostavlja traumu i teške posledice od kojih se oporavljaju godinama.

Zbog svega navedenog, potrebno je da državni sistem stavi u pogon sve raspoložive resurse u cilju rasvetljavanja slučaja „Zatvoreni hotel“.

ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima poziva sve potencijalne žrtve u ovom i drugim slučajevima da se jave na SOS telefon 011 785 0000 gde će dobiti informacije o svim pravima koje imaju, kao i podršku i pomoć.

TRGOVINA LJUDIMA NIJE PARALELNA STVARNOST – TRGOVINA LJUDIMA JE SUROVA REALNOST!

* Pre ovog apela ASTRA je uputila i SAOPŠTENJE medijima i institucijama Republike Srbije u kojima hitno poziva tužilaštvo da reaguje povodom navoda o „podvođenju devojčica i žena“ u Jagodini. Tekst saopštenja možete pogledati OVDE.

 

Scroll to Top