Facebook Pixel Code

AMBER Alert u Albaniji: Trening za predstavnike/ce policije i hitnih službi

Tokom prošle nedelje, 13. i 14. juna, predstavnice ASTRE bile su u prilici da učestvuju na događaju: „AMBER Alert u Albaniji: Trening za predstavnike/ce policije i hitnih službi”, u organizaciji Međunarodnog centra ta nestalu i eksploatisanu decu / International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC). Međunarodni centar za nestalu i eksploatisanu decu, u partnerstvu sa CRCA / ECPAT Albanije i albanskom državnom policijom, radi na implementaciji AMBER Alert sistema u Albaniji zahvaljujući podršci Stejt departmenta SAD.

Svrha ove obuke bila je pružanje teorijskih i praktičnih veština albanskoj državnoj policiji i hitnim službama (tj. angažovanim na dežurnim linijama i linijama za pomoć) o pitanju nestale dece, a posebno o sistemu AMBER Alert. Obuka je pokrila i pitanje nestale dece u Albaniji, na regionalnom i globalnom nivou, a razgovaralo se i o aktuelnim sistemima u Grčkoj i Americi, i postojećim praksama. Poseban Fokus je bio na protokolima i kritwrijumoma koje treba uspostaviti i slediti. Sve ovo je propraćeno vežbama kako ono što je naučeno praktično primeniti, posebno u situacijama koje su izazovne.

Imajući u vidu da se proces uvođenja sistema ranog uzbunjivanja u slučajevima nestale dece u Srbiji vremenski gotovo podudara sa uspostavljanjem AMBER Alerta u Albaniji, ovo je bila idealna prilika da se razmene iskustva i postojeća ekspertiza oko procesa uspostavljanja sistema, izazova koji prate taj proces, ali i uočenih trendova iz oblasti nestanaka dece u obe države.

Predstavnice ASTRE ovom prilikom podelile su nalaze i zaključke izveštaja desetogodišnje prakse rada Evropskog broja za nestalu decu u Srbiji 116000, kao i nalaze uporedne analize Sistem ranog uzbunjivanja u slučaju nestanka deteta.

Sva korisna saznanja stečena na ovom događaju predstavnice ASTRE podeliće prvom prilikom na narednom sastanku sa ostalim članovima Tima za uvođenje AMBER Alerta u Srbiji.

Scroll to Top