Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ ZA KOMITET ZA ELIMINACIJU DISKRIMINACIJE ŽENA (CEDAW) (2007)

Dostupno samo na engleskom

Zaključna razmatranja

Alternativni izveštaj o implementaciji CEDAW Konvencije u Srbiji za period 1992-2006. je pripremila organizacija Glas razlike iz Beograda, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, ASTROM, Incest trauma centrom i Ženama u crnom. Ovaj Izveštaj je predstavljen Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) u Njujorku u maju 2007. godine.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top