Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ UN KOMITETU ZA LJUDSKA PRAVA (2004)

Alternativni izveštaj

Zaključna razmatranja

Svetska organizacija protiv torture (OMCT), najveća međunarodna koalicija nevladinih organizacija koje se bore protiv torture, nasumičnih pogubljenja, nasilnih nestanaka i drugih oblika surovog, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, i Program za borbu protiv nasilja nad ženama iz Ženeve, pozvali su ASTRU, Centar za prava deteta i Fond za humanitarno pravo da učestvuju u projektu koji finansira Evropska komisija, a koji je usmeren ka poboljšavanju prevencije i praćenja torture kroz jačanje i obuku članova Mreže protiv torutre za upotrebu konvencionalnih mehanizama Ujedinjenih nacija i promociju ženskih i dečijih prava u okviru opštih mehanizama za zaštitu i promociju ljudskih prava.

Alternativni izveštaj „Državno nasilje u Srbiji i Crnoj Gori” predstavljen je Komitetu za ljudska prava 16. jula 2004. godine, dok je državna delegacija predstavila svoj izveštaj 19. i 20. jula. Članovi Komiteta su bili veoma zadovoljni prezentacijom nevladinih organizacija, i većina zaključnih primedbi se odnosila na ona pitanja koje su nevladine organizacije pokrenule tokom sesije.

Alternativni izveštaj je objavljen u oktobru, nakon čega su, uz pomoć beogradske kancelarije UNHCHR, održana i dva okrugla stola – jedan sa predstavnicima nevladinih i međunarodnih organizacija, sa kojima smo razmenili naša iskusta iz Ženeve, a potom i sa predstavnicima državne delegacije koja je branila svoj izveštaj u Ženevi, kako bi zajedno razmotrili preporuke UN Komiteta za ljudska prava donete nakon sesije o Srbiji i Crnoj Gori.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top