Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU KONVENCIJE UN PROTIV TORTURE (2008)

Alternativni izveštaj (samo na engleskom)

Zaključna razmatrana (samo na engleskom)

ASTRA je, u koaliciji sa Beogradskim centrom za ljudska prava, Centrom za ljudska prava iz Niša, Odborom za ljudska prava iz Leskovca, Helsinškim odborom za ljudska prava, Fondom za humanitarno pravo i Međunarodnom mrežom pomoći IAN, učestvovala u izradi redovnog Alternativnog izveštaja o sprovođenju Konvencije UN protiv torture. Alternativni izveštaji se podnose svake četiri godine uz redovne izveštaje država potpisnica Konvencije.

Ovaj izveštaj se sastoji iz dva dela. U prvom delu su predstavljeni podaci prema konkretnim pitanjuma sadržanih u Listi pitanja koje treba razmotriti tokom pregleda inicijalnog izveštaja Republike Srbije (List of issues to be considered during the examination of the initial report of the Republic of Serbia (CAT/C/SRB/1)). Na kraju prvog dela su predstavljeni dodatni podaci na temu torture.

U drugom delu dokumenta se nalazi Pregled izveštaja koji je Komitetu protiv torture podnela Republika Srbija, a koji je izradio Centar za ljudska prava iz Niša.

Izveštaj je razmatran na 41. zasedanju Komiteta protiv torture u novembru 2008. godine.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top