Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O SPROVOĐENJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O PRODAJI DECE, DEČJOJ PROSTITUCIJI I DEČJOJ PORNOGRAFIJI I FAKULTATIVNOG PROTOKOLA O UČEŠĆU DECE U ORUŽANIM SUKOBUMA U REPUBLICI SRBIJI (2010)

Alternativne izveštaje o sprovođenju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o prodaji dece, dečjoj prostituciji i dečjoj pornografiji, i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima deteta o učešću dece u oružanim sukobima izradila je koalicija organizacija civilnog društva u sastavu Beogradski centar za ljudska prava,  JAZAS, VelikiMali, ASTRA, Atina, Centar za integraciju mladih, Familia i Centar za prava deteta koji je koordinisao aktivnosti Koalicije. Izveštaj je predstavljen Komitetu za prava deteta u Ženevi u februaru 2010. godine.

PREUZMI

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top