Facebook Pixel Code

ALTERNATIVNI IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU KONVENCIJE O PRAVIMA DETETA U SRBIJI (2008)

Iako je bivša SFRJ potpisala i ratifikovala Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima deteta još 1991. godine, Republika Srbija, kao sukcesor, do 2007. nije podnela Inicijalni izveštaj o ostvarivanju Konvencije o pravima deteta na njenoj teritoriji. Koalicija nevladinih organizacija, na čelu sa Centrom za prava deteta, započela je rad na Alternativnom izveštaju sredinom 2007. godine.

Iako ovaj prvi alternativni izveštaj pokriva dug četrnaestogodišnji period (1992-2006), tokom koga je srpsko društvo doživelo velike društvene, političke i ekonomske promene i prošlo kroz brojne krize i transformacije, u fokus analize je stavljen period posle 2000. godine. Sa aspekta poštovanja obaveza preuzetih ratifikacijom Konvencije analizirane su sve relevantne oblasti, dok je ASTRA bila zadužena za deo izveštaja koji se tiče članova 34 i 35 – seksualno iskorišćavanje, otmica i trgovina decom. Alternativni izveštaj je pred Komitetom za prava deteta u Ženevi predstavljen u februaru 2008. godine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Scroll to Top